Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 109513731, Големо село , действащ

дата на основане: 05.07.2000

регистрация по ДДС: ДА - от 04.08.2000 г.

КИД 2008: 3511 - Производство на електрическа енергия

състояние в регистъра към 02.02.2023 последна вписана промяна на 23.05.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 278 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

139

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+66,8% trend-up

graph-green
48%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
124%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
107%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ - съвет на директорите

АЛБЕН АЛЕНОВ БАБУЧЕВ - съвет на директорите

КРИСТИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА - съвет на директорите

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ МАНОВ - прокурист

ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ - представител

Собственост:

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК 14% - акционер

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 3% - акционер

Действителни собственици:

ЕРЛИН МЕЙ РОДРИГЕС - Действителен собственик, физическо лице

ЕРЛИН МЕЙ РОДРИГЕС - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

СТОКЕТ ЛИМИТИД - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 139 393 881 0,0 %
up82
В област Кюстендил 2 5 720 0,0 %
even0
В община Бобов дол 1 175 0,6 %
even0
По код на икономическа дейност (3511) 5 2 316 0,2 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 17 516 236 445 7,4 %
down-420
В област Кюстендил 48 3 577 1,3 %
up5
В община Бобов дол 1 110 0,9 %
even0
По код на икономическа дейност (3511) 150 730 20,5 %
down-7

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +66,8%
счетоводна печалба +287,4%
EBITDA +43,0%
общо активи +51,2%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 278
средна брутна месечна заплата 1 647
среден бюджет за месечна заплата 1 959
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 169 172 155 064 156 388 215 121 184 973 172 763 173 203
оперативни приходи 167 915 153 009 155 023 212 929 177 356 169 787 172 269
нетни приходи от продажби 149 736 137 546 138 952 212 929 177 409 167 254 172 269
счетоводна печалба/загуба 1 191 -8 039 -9 483 1 437 1 111 368 -1 495
оперативна печалба/загуба 222 -8 471 -10 491 -4 697 -7 588 -2 606 -3 797
нетна печалба/загуба 373 -7 401 -8 531 1 276 988 317 -1 350
EBITDA 17 640 7 877 846 13 733 11 339 10 579 8 890
сума на всички активи 277 915 286 611 304 091 214 622 224 607 200 834 193 192
дълготрайни активи 160 039 157 561 157 397 123 479 126 074 134 411 141 538
материални запаси 13 111 10 555 17 882 16 563 19 996 23 343 20 966
парични средства 459 114 3 126 4 359 784 191 8 130
вземания общо 104 066 94 639 124 705 70 017 77 538 42 552 22 153
задължения общо 48 272 57 439 81 412 22 512 37 975 14 873 7 547
задължения към банки 0 0 0 2 333 1 074 159 0
собствен капитал 228 728 228 351 220 548 192 110 186 632 185 961 185 645
средно годишен персонал 891 933 958 899 807 794 976

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 891,3 826 - 930 826 832 865 874 875 890 917 917 918 928 923 930
2013 932,8 819 - 982 982 979 978 977 978 976 971 940 920 848 826 819
2012 958,1 945 - 976 952 949 945 946 950 948 949 967 968 971 976 976
2011 899,3 863 - 936 872 866 863 868 867 905 909 914 930 927 936 934
2010 806,6 747 - 925 754 755 752 749 747 749 753 925 875 874 874 872
2009 793,8 726 - 945 945 943 944 731 726 727 740 744 751 760 759 756
2008 976,3 938 - 1 064 1 064 1 048 1 027 1 001 960 948 946 946 938 939 952 946
2007 1,086,6 1 082 - 1 093 1 084 1 087 1 093 1 091 1 092 1 088 1 084 1 084 1 082 1 085 1 086 1 083
2006 1,080,7 1 068 - 1 087 1 068 1 069 1 075 1 078 1 086 1 083 1 085 1 085 1 083 1 083 1 087 1 086
2005 1,071,1 1 065 - 1 075 1 067 1 069 1 071 1 073 1 073 1 073 1 075 1 065 1 071 1 074 1 072 1 070

Регистърни данни

Наименование:

ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ

| АД

Транслитерация:

TPP BOBOV DOL

ЕИК:

109513731

Адрес:

Кюстендил, Големо село,

Основана:

05.07.2000

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 04.08.2000

КИД 2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Вписан капитал:

8 705 040 лв

Внесен капитал:

8 705 040 лв

Предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ,ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ,СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКАТА,СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОПРОИЗВОДСТВОТО,ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ,ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА,ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ,ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ,НОУХАУ И ДР. ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪСЪ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

История на промените

2021.08.18+

Промяна на съдружници:

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД 14,2% дял

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 2,9% дял

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД 100% дял

Промяна на адрес:

Големо село,

Големо село,

Промяна на легалната форма:

Акционерно дружество

Еднолично акционерно дружество

2021.03.04+

Промяна на управители:

АЛБЕН АЛЕНОВ БАБУЧЕВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

2020.10.02+

Промяна на управители:

ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ

ПЕТЪР РАДОЕВ ДОГАНДЖИЙСКИ

2020.07.07+

Промяна на управители:

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ МАНОВ

2018.10.04+

Промяна на управители:

ПЕТЪР РАДОЕВ ДОГАНДЖИЙСКИ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЛКОВ

ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ ВЕЛИЧКОВ

2017.03.21+

Промяна на управители:

ИЛИАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

2016.12.13+

Промяна на управители:

ИЛИАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

2016.10.27+

Промяна на управители:

КРИСТИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ ВЕЛИЧКОВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЛКОВ

СВЕТОСЛАВА БОРИСЛАВОВА ГИГОВА

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

2016.06.02+

Промяна на управители:

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

АНЕЛИЯ ХОАРОВА ДОНКОВА

2016.02.26+

Промяна на управители:

АНЕЛИЯ ХОАРОВА ДОНКОВА

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ТОМОВ

2015.08.20+

Промяна на управители:

СВЕТОСЛАВА БОРИСЛАВОВА ГИГОВА

ВЛАДИМИР БОЙЧОВ ВЛАДИМИРОВ

2014.10.27+

Промяна на управители:

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ТОМОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

2014.09.10+

Промяна на управители:

ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ

2014.01.03+

Промяна на капитала:

8 705 040 лв.

2 514 000 лв.

2013.07.18+

Промяна на управители:

ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ

АНЕЛИЯ ХОАРОВА ДОНКОВА

2012.07.06+

Промяна на управители:

АНЕЛИЯ ХОАРОВА ДОНКОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЪКАВЧИЕВ

Промяна на капитала:

2 514 000 лв.

2 514 000 лв.

2009.02.18+

Промяна на управители:

ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ КЮРЧИЙСКИ

БОЖАН КРУМОВ БОЖАНОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

2009.01.12+

Промяна на съдружници:

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД 100% дял

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 100% дял

2008.09.09+

Промяна на управители:

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

2008.05.23+

Промяна на съдружници:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 100% дял

ПЕТЪР ВЛ.ДИМИТРОВ-МИНИСТЪР НА МИЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА 100% дял

2008.01.28+

Промяна на управители:

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЪКАВЧИЕВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ КУЮМДЖИЕВ

СПАС ДИМИТРОВ СТАНКЕВ

Накратко за ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ

ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД (TPP BOBOV DOL), с ЕИК 109513731, е основана на 05.07.2000 г. и е свързана с 2 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 8 705 040 лева. Представлява се от ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ - Съвет на директорите, АЛБЕН АЛЕНОВ БАБУЧЕВ - Съвет на директорите, КРИСТИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА - Съвет на директорите, ВАЛЕРИ СТОЯНОВ МАНОВ - Прокурист, ЛЮБОМИР ВАНГЕЛОВ СПАСОВ - Представител. Съдружници в ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ са КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК с 14,2% от капитала, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА с 2,9% от капитала.

Дружеството е на 139 място по приходи в България за 2021 г., на 2 място в област Кюстендил, на 1 място в Бобов дол и на 5 място по приходи в своята индустрия по КИД 3511 - Производство на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ за 2021 г. е в размер на 1278 лв, което му отрежда 17 516 място по приходи в България за 2021 г., на 48 място в област Кюстендил, на 1 място в община Бобов дол и 150 по КИД - 3511.

За 2021 г. ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ реализира 66,8% ръст на приходите, 287,4% ръст на печалбата, 43,0% ръст на EBITDA, 51,2% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 1 (в които ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ | ЕАД | Перник | Действащ
ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ - дружество майка

Асоциирани дружества - 1 (в които ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 49.0% ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН | ООД | Големо село | Замразен

Понастоящем в съдружие със - 1

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 51.0% ПАТРОНУС ТРЕТИ СИЦАВ А.С ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН | ООД | Големо село | Замразен

Исторически Съдружия