Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 123682269, София , действащ

дата на основане: 21.02.2005

регистрация по ДДС: ДА - от 09.03.2005 г.

КИД 2008: 4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

състояние в регистъра към 02.02.2023 последна вписана промяна на 14.07.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

6 560 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

572

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

-35,6% trend-down

graph-green
32%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
215%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
211%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА - управителен съвет

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА - управителен съвет

БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ - управителен съвет

БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ - представител

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ - надзорен съвет

МАРИЕЛА ИВАНОВА РУНТЕВА - надзорен съвет

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ - надзорен съвет

Собственост:

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67% - акционер

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 5% - акционер

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 1% - акционер

Действителен собственик:

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ - Действителен собственик, физическо лице

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 572 393 881 0,1 %
down-287
В област София (столица) 327 116 667 0,3 %
down-163
В община Столична 327 116 667 0,3 %
down-163
По код на икономическа дейност (4211) 13 489 2,7 %
down-7

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 1 713 236 445 0,7 %
up223
В област София (столица) 1 281 73 443 1,7 %
up194
В община Столична 1 281 73 443 1,7 %
up194
По код на икономическа дейност (4211) 6 297 2,0 %
down-3

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи -35,6%
счетоводна печалба -82,7%
EBITDA -72,5%
общо активи -13,8%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 6 560
средна брутна месечна заплата 7 702
среден бюджет за месечна заплата 8 270
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 146 421 166 157 162 877 162 559 149 097 96 133 42 389
оперативни приходи 134 751 164 480 160 847 159 025 145 264 78 293 23 398
нетни приходи от продажби 133 291 163 133 159 844 158 154 144 339 93 373 40 498
счетоводна печалба/загуба 11 779 11 143 3 844 6 873 15 178 6 181 4 974
оперативна печалба/загуба 6 635 10 875 3 838 4 803 13 700 -9 930 -15 001
нетна печалба/загуба 11 527 10 028 3 481 6 246 13 654 5 556 4 470
EBITDA 13 551 13 181 8 041 9 361 16 552 7 137 5 653
сума на всички активи 153 020 152 641 134 610 127 468 140 969 122 904 67 283
дълготрайни активи 17 562 16 109 17 422 14 072 11 678 11 654 11 016
материални запаси 458 767 766 1 2 391 2 403 15
парични средства 9 086 16 796 4 222 13 106 4 487 1 475 2 041
вземания общо 84 472 86 017 73 040 62 786 95 725 80 677 37 477
задължения общо 74 254 82 389 73 767 70 096 89 265 84 275 34 210
задължения към банки 6 869 6 365 7 820 11 720 6 655 3 738 3 694
собствен капитал 78 753 70 242 60 836 57 372 51 704 38 629 33 076
средно годишен персонал 70 70 74 76 67 61 43

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 70,4 63 - 78 64 65 63 65 67 71 75 76 77 78 75 69
2013 69,6 64 - 73 70 71 71 71 72 71 73 71 67 64 66 68
2012 74,5 70 - 79 79 79 78 76 73 73 73 74 74 74 71 70
2011 75,7 66 - 90 66 69 69 69 70 70 77 77 77 85 89 90
2010 67,3 66 - 69 66 66 68 66 67 68 68 69 69 66 68 67
2009 60,9 42 - 71 42 53 57 57 62 60 66 67 65 66 65 71
2008 42,6 39 - 52 42 43 41 49 52 41 40 42 40 39 41 41
2007 26,8 16 - 35 16 16 18 23 22 29 33 34 34 35 32 30
2006 11,5 9 - 14 12 13 13 13 14 9 9 9 9 9 14 14
2005 0,8 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Регистърни данни

Наименование:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

| АД

Транслитерация:

TRACE GROUP HOLD PLC

ЕИК:

123682269

Адрес:

София (столица), София, ул.Никола Образописов 12

Основана:

21.02.2005

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 09.03.2005

КИД 2008:

4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Вписан капитал:

24 200 000 лв

Внесен капитал:

24 200 000 лв

Предмет на дейност:

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

История на промените

2022.07.14+

Промяна на управители:

МАРИЕЛА ИВАНОВА РУНТЕВА

АНТОН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ

2022.07.05+

Промяна на съдружници:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 1,1% дял

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67,3% дял

ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ 0,1% дял

ГАЛИНИ - Н ЕООД 9% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН МАКС 0,5% дял

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67,2% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН ФИКС 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН КАПИТАЛ 0,3% дял

ОГНЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ 0,0% дял

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД 0,3% дял

2022.05.20+

Промяна на съдружници:

ОГНЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН МАКС 0,5% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН ФИКС 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ 0,1% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН КАПИТАЛ 0,3% дял

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД 0,3% дял

ИВАНА ТОДОРОВА МУТАФОВА 0,0% дял

2021.05.28+

Промяна на съдружници:

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67,2% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН КАПИТАЛ 0,3% дял

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА 0,0% дял

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67,0% дял

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ 0,1% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН ФИКС 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН МАКС 0,5% дял

БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ 0,0% дял

2020.10.02+

Промяна на съдружници:

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН КАПИТАЛ 0,3% дял

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН ФИКС 0,0% дял

ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН МАКС 0,5% дял

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 5,0% дял

БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ 0,0% дял

ЙОРДАН НЕНКОВ ЧУКОВ 0,0% дял

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ 0,1% дял

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА 0,0% дял

СТОЯН ИВАНОВ МАНЧЕВ 0,0% дял

2019.07.04+

Промяна на предмет на дейност:

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване , управление и продажба облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за изпозване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе.Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдет извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.

2018.10.09+

Промяна на управители:

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ

2017.01.13+

Промяна на управители:

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАВАРДЖИКОВА

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВЪЛЕВ

2016.07.21+

Промяна на управители:

ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

2014.02.25+

Промяна на управители:

БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ

ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

2014.02.18+

Промяна на управители:

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВЪЛЕВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ

2012.07.02+

Промяна на адрес:

София, район Триадица, ул. Никола Образописов 12

София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 71

2011.07.18+

Промяна на съдружници:

ИВАНА ТОДОРОВА МУТАФОВА 0,0% дял

ГАЛИНИ - Н ЕООД 9% дял

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ 0,1% дял

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 67,0% дял

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА 0,0% дял

СТОЯН ИВАНОВ МАНЧЕВ 0,0% дял

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ 0,1% дял

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ 0,1% дял

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМОВ СЛАВОВ 0,0% дял

ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ 0,5% дял

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ 0,0% дял

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА 0,0% дял

ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА 0,5% дял

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ 0,2% дял

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ 80,5% дял

ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ 0,2% дял

Промяна на капитала:

24 200 000 лв.

2 200 000 лв.

2011.05.09+

Промяна на управители:

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАВАРДЖИКОВА

ИВАН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ

2009.01.23+

Промяна на управители:

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ

МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ

АНТОН НИКОЛОВ ДОНЧЕВ

ЙОВКО ГЕНЧЕВ ЖИЛКОВ

2008.05.29+

Промяна на адрес:

София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 71

Стара Загора, бул. СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 190

Накратко за ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД (TRACE GROUP HOLD PLC), с ЕИК 123682269, е основана на 21.02.2005 г. и е свързана с 49 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 24 200 000 лева. Представлява се от ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА - Управителен съвет, РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА - ГЕОРГИЕВА - Управителен съвет, БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ - Управителен съвет, БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ - Представител, МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ - Надзорен съвет, МАРИЕЛА ИВАНОВА РУНТЕВА - Надзорен съвет, НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ - Надзорен съвет. Съдружници в ТРЕЙС ГРУП ХОЛД са НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ с 67,3% от капитала, ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА с 5,0% от капитала, УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ с 1,1% от капитала.

Дружеството е на 572 място по приходи в България за 2021 г., на 327 място в област София (столица), на 327 място в Столична и на 13 място по приходи в своята индустрия по КИД 4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти.

Средномесечната нетна работна заплата в ТРЕЙС ГРУП ХОЛД за 2021 г. е в размер на 6560 лв, което му отрежда 1 713 място по приходи в България за 2021 г., на 1281 място в област София (столица), на 1281 място в община Столична и 6 по КИД - 4211.

За 2021 г. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД реализира -35,6% спад на приходите, -82,7% спад на печалбата, -72,5% спад на EBITDA, -13,8% спад на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 31 (в които ТРЕЙС ГРУП ХОЛД има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ИНФРА КОМЕРС | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% ТРЕЙС ПРОПЪРТИС | ЕООД | София | Действащ
3 100.0% ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ | ЕАД | Стара Загора | Действащ
4 100.0% АСФАЛТ КОМЕРС | ЕООД | София | Действащ
5 100.0% ТРЕЙС БГ | ЕООД | София | Действащ
6 99.7% УСМ | АД | Стара Загора | Действащ
7 99.5% ТРЕЙС ЯМБОЛ | АД | Ямбол | Действащ
8 100.0% КР СВОГЕ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
9 95.0% ЦАРИГРАДСКО | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
10 90.0% ДЗЗД ПРОЕКТ ПЛОВДИВ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
11 85.0% МАРКИРОВКА 2014 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
12 80.0% ДЗЗД ТРЕЙС БИЛД | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
13 70.0% ПОДДЪРЖАНЕ 2022 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
14 60.4% ДЗЗД ВИК СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
15 60.0% ПОМОРИЕ 2018 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
16 50.0% ПОМОРИЕ 2020 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
17 50.0% ДРАГАЛЕВЦИ 2021 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
18 50.0% ГАРА ПЛИСКА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
19 50.0% ОБЕДИНЕНИЕ УЛИЦИ БОРОВАН | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
20 98.0% МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
21 90.0% СЕРДИКА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
22 75.0% МАГИСТРАЛА ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
23 70.0% САМАРА 2015 | ДЗЗД | гр. София | Замразен
24 60.0% ТРЕЙС СВОГЕ | ДЗЗД | гр. София | Замразен
25 60.0% ХЕМУС А2 | ДЗЗД | гр. София | Замразен
26 60.0% ТРЕЙС СОП | ДЗЗД | гр. София | Замразен
27 55.0% ЛЮЛИН ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
28 55.0% ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
29 51.0% ЧЕПЕЛАРЕ | ДЗЗД | гр. София | Замразен
30 51.0% ТРЕЙС-ПРИБОР | ДЗЗД | гр. София | Замразен
31 50.5% ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД - дружество майка

Асоциирани дружества - 15 (в които ТРЕЙС ГРУП ХОЛД има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 50.0% ГАРА ПЛИСКА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
2 50.0% ОБЕДИНЕНИЕ УЛИЦИ БОРОВАН | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
3 50.0% ПОМОРИЕ 2020 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
4 50.0% ДРАГАЛЕВЦИ 2021 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
5 50.0% ГОРНА БАНЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
6 40.0% ПЪТИЩА БУРГАС | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
7 34.0% ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
8 30.0% ТРАФИК МЕНИДЖМЪНТ СОФИЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
9 29.5% ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
10 49.0% ЗЕБРА-ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
11 47.5% ЕКСПО ТЕХ ПАРК | ДЗЗД | гр. София | Замразен
12 40.0% ОПЪЛЧЕНСКА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
13 30.0% ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
14 25.0% ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-АВРЕН | ДЗЗД | гр. София | Замразен
15 25.0% ИРИНОПОЛИС | ДЗЗД | гр. София | Замразен

Дружества от група - 3 (дружества със същия мажоритарен собственик - НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ГАЛИНИ - Н | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% ГАЛИНИ | ЕООД | Стара Загора | Действащ
3 67.3% ТРЕЙС ГРУП ХОЛД | АД | София | Действащ
НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ

Понастоящем в съдружие със - 60

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 70.0% ЕС ДИ НЕТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД ТРАФИК МЕНИДЖМЪНТ СОФИЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
2 69.5% ДЖИ СИ ЕФ СПА ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
3 60.0% ХОЛДИНГ ПЪТИЩА ПЪТИЩА БУРГАС | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
4 50.0% СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ОБЕДИНЕНИЕ УЛИЦИ БОРОВАН | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
5 50.0% СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ПОМОРИЕ 2020 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
6 50.0% ОБОНАТО БИЛД ГАРА ПЛИСКА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
7 50.0% БУЛСТРОЙ-МОНТАЖИ ДРАГАЛЕВЦИ 2021 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
8 50.0% ОБОНАТО БИЛД ГОРНА БАНЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
9 40.0% БИЛДИНГ КОМФОРТ ЕООД ПОМОРИЕ 2018 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
10 39.6% ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД ДЗЗД ВИК СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
11 33.0% РВП ИЛИЕНЦИ ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
12 33.0% ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
13 30.0% ТРЕЙС БГ ПОДДЪРЖАНЕ 2022 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
14 20.0% СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ ДЗЗД ТРЕЙС БИЛД | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
15 15.0% ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС МАРКИРОВКА 2014 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
16 10.0% БАЛКАНТЕЛ ДЗЗД ПРОЕКТ ПЛОВДИВ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
17 5.0% ИНЖПРОЕКТ ЦАРИГРАДСКО | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
18 1.0% СК-13 ТРАНССТРОЙ ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
19 0.0% ТРАФИК ХОЛДИНГ МАРКИРОВКА 2014 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
20 0.0% АТЛАС-БАЛКАН ООД ПОМОРИЕ 2018 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
21 0.0% ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ ГОРНА БАНЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
22 0.0% МАРМЕТ ГОРНА БАНЯ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
23 0.0% ОБОНАТО БИЛД КР СВОГЕ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
24 51.0% ЗЕБРА ЗЕБРА-ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
25 50.0% ОБОНАТО БИЛД ОПЪЛЧЕНСКА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
26 49.5% ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
27 49.0% ФЕНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД ЧЕПЕЛАРЕ | ДЗЗД | гр. София | Замразен
28 47.5% ПЛАНЕКС ЕКСПО ТЕХ ПАРК | ДЗЗД | гр. София | Замразен
29 40.0% МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД ЛЮЛИН ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
30 40.0% МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД ТРЕЙС СВОГЕ | ДЗЗД | гр. София | Замразен
31 33.0% ВОДСТРОЙ 98 ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
32 33.0% ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
33 30.0% ПЪТПРИБОР ТРЕЙС-ПРИБОР | ДЗЗД | гр. София | Замразен
34 30.0% ЕВРО АЛИАНС КЪНСТРАКШЪН АД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
35 30.0% ДК ИНФРА ООД САМАРА 2015 | ДЗЗД | гр. София | Замразен
36 25.0% РИС ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-АВРЕН | ДЗЗД | гр. София | Замразен
37 25.0% ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕАД ИРИНОПОЛИС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
38 25.0% ЗЕБРА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-АВРЕН | ДЗЗД | гр. София | Замразен
39 25.0% ВОДСТРОЙ 98 ИРИНОПОЛИС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
40 25.0% СТИМЕКС ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-АВРЕН | ДЗЗД | гр. София | Замразен
41 25.0% ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ ИРИНОПОЛИС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
42 20.0% ПИ ЕС АЙ ТРЕЙС СОП | ДЗЗД | гр. София | Замразен
43 20.0% КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕРИНГ АД ХЕМУС А2 | ДЗЗД | гр. София | Замразен
44 20.0% СК-13 ПЪТСТРОЙ ХЕМУС А2 | ДЗЗД | гр. София | Замразен
45 18.0% ИНФРАСТРОЙ ЕООД ТРЕЙС-ПРИБОР | ДЗЗД | гр. София | Замразен
46 15.0% ТРЕЙС-СОФИЯ АД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
47 10.0% СТАНИЛОВ ТРЕЙС СОП | ДЗЗД | гр. София | Замразен
48 10.0% ИНЖПРОЕКТ СЕРДИКА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
49 10.0% ТРЕЙС БГ ОПЪЛЧЕНСКА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
50 10.0% ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ТРЕЙС СОП | ДЗЗД | гр. София | Замразен
51 10.0% ПИ ЕС АЙ МАГИСТРАЛА ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
52 5.0% СК-13 ПЪТСТРОЙ МАГИСТРАЛА ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
53 5.0% РОДОПА ТРЕЙС ЛЮЛИН ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
54 5.0% ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО МАГИСТРАЛА ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
55 5.0% ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ МАГИСТРАЛА ТРЕЙС | ДЗЗД | гр. София | Замразен
56 5.0% ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ЕКСПО ТЕХ ПАРК | ДЗЗД | гр. София | Замразен
57 4.0% ПИ ЕС АЙ ВОДЕН ПРОЕКТ СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | Замразен
58 2.0% ИНЖПРОЕКТ ООД МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
59 1.0% ПИ ЕС АЙ ТРЕЙС-ПРИБОР | ДЗЗД | гр. София | Замразен
60 0.0% ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО | ДЗЗД | гр. София | Замразен

Исторически Съдружия