Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 104518621, Варна , действащ

дата на основане: 17.12.2007

регистрация по ДДС: ДА - от 02.05.2000 г.

КИД 2008: 3513 - Разпределение на електрическа енергия

състояние в регистъра към 02.02.2023 последна вписана промяна на 10.01.2023 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 455 лв. trend-down

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

148

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+7,3% trend-up

graph-green
18%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
362%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
449%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ВАЦЛАВ БРОЖ - надзорен съвет

КРИСТИАН ЕДУАРД БЛАЧФОРД - надзорен съвет

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - представител

АТАНАС АНДРЕЕВ КОЛЕВ - представител

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - управителен съвет

ПЕТР ТЕСАРЖ - надзорен съвет

ПАВЕЛ ВАНЯ - управителен съвет

АТАНАС АНДРЕЕВ КОЛЕВ - управителен съвет

ПАВЕЛ ВАНЯ - представител

Собственост:

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА 93% - акционер

SLOANE PARK PROPERTY TRUST N.V 7% - акционер

Действителни собственици:

ПЕТЪР ТЕСАРЖ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЯРОМИР ТЕСАРЖ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ДК ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТС С.Р.О. ( ДРУЖЕСТВО С ОГРНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЧЕХИЯ ПРАГА 1 НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР С251383 ПРЕДСТАВИТЕЛ ЯРОМИР ТЕСАРАЖ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

АНЖЕЛА ТОНЕВА РАЙКОВА - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ГЕОРГИ КОРШИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

СТЕФАН ТОДОРОВ АБАДЖИЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ПАВЕЛ ВАНЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЯРОМИР ТЕСАРЖ - Действителен собственик, физическо лице

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 148 393 881 0,0 %
down-15
В област Варна 10 29 942 0,0 %
down-3
В община Варна 7 25 855 0,0 %
down-3
По код на икономическа дейност (3513) 3 9 33,3 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 14 583 236 445 6,2 %
down-4 908
В област Варна 882 16 784 5,3 %
down-330
В община Варна 807 14 478 5,6 %
down-293
По код на икономическа дейност (3513) 3 8 37,5 %
even0

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +7,3%
счетоводна печалба +52,7%
EBITDA +29,3%
общо активи +12,9%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 455
средна брутна месечна заплата 1 876
среден бюджет за месечна заплата 2 231
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 238 607 376 736 400 315 296 244 225 937 251 559 259 930
оперативни приходи 233 989 374 212 400 247 289 222 225 926 246 527 259 930
нетни приходи от продажби 232 941 372 031 394 861 289 222 225 926 246 562 259 999
счетоводна печалба/загуба 11 032 11 652 12 944 9 650 -188 25 407 39 074
оперативна печалба/загуба 6 558 9 794 13 664 3 587 -2 575 12 769 33 142
нетна печалба/загуба 8 013 10 609 11 649 8 815 -183 22 852 34 472
EBITDA 66 165 62 845 59 137 52 723 40 018 66 950 74 067
сума на всички активи 501 250 525 013 497 141 474 644 458 026 431 243 398 045
дълготрайни активи 352 135 400 090 429 675 410 657 387 846 360 953 339 811
материални запаси 5 477 6 467 3 718 7 635 6 464 6 730 6 680
парични средства 37 126 48 175 3 402 117 1 098 2 192 3 493
вземания общо 60 051 69 274 57 588 56 188 62 480 53 492 47 646
задължения общо 26 988 52 202 53 724 156 074 149 262 116 569 114 140
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 347 742 339 574 329 896 318 570 308 764 314 674 291 697
средно годишен персонал 1 738 1 659 1 478 1 484 1 513 1 516 1 652

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 1,737,9 1 668 - 1 798 1 794 1 798 1 790 1 770 1 760 1 749 1 744 1 735 1 690 1 682 1 675 1 668
2013 1,658,8 1 472 - 1 806 1 472 1 480 1 495 1 585 1 611 1 662 1 691 1 695 1 803 1 806 1 806 1 800
2012 1,478,3 1 463 - 1 490 1 476 1 483 1 483 1 490 1 485 1 488 1 479 1 477 1 470 1 473 1 473 1 463
2011 1,483,8 1 471 - 1 493 1 476 1 471 1 483 1 485 1 491 1 493 1 489 1 483 1 487 1 488 1 483 1 477
2010 1,512,9 1 477 - 1 545 1 534 1 545 1 531 1 523 1 520 1 517 1 508 1 508 1 499 1 499 1 494 1 477
2009 1,515,7 1 482 - 1 563 1 497 1 494 1 495 1 491 1 482 1 491 1 502 1 531 1 563 1 550 1 543 1 549
2008 1,652,5 1 494 - 1 706 1 706 1 705 1 690 1 691 1 687 1 681 1 678 1 674 1 665 1 658 1 501 1 494
2007 1,735,6 1 709 - 1 756 1 729 1 741 1 736 1 729 1 756 1 752 1 754 1 744 1 734 1 724 1 719 1 709
2006 1,076,8 377 - 1 409 441 382 377 1 409 1 362 1 326 1 320 1 309 1 302 1 303 1 298 1 092
2005 523,7 508 - 539 531 539 533 533 528 526 525 520 517 513 511 508

Регистърни данни

Наименование:

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

| АД

Транслитерация:

Electrodistribution North AD

ЕИК:

104518621

Адрес:

Варна, Варна, ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258

Основана:

17.12.2007

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 02.05.2000

КИД 2008:

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Вписан капитал:

1 318 000 лв

Внесен капитал:

1 318 000 лв

Предмет на дейност:

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ДРУЖЕСТВОТО (ЕРМ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ СЪС СРЕДНО, НИСКО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ПРИ НАЛИЧИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ; НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ЕРМ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА И ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЕРМ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ; ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕРМ, ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА; ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ; НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕРМ И НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕРМ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ), СВЪРЗАНИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

История на промените

2023.01.10+

Промяна на управители:

ПАВЕЛ ВАНЯ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ

2022.07.21+

Промяна на съдружници:

SLOANE PARK PROPERTY TRUST N.V 6,9% дял

2021.09.08+

Промяна на управители:

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

КРИСТИАН ЕДУАРД БЛАЧФОРД

ГЕОРГИ КОРШИЯ

ПАВЕЛ ВАНЯ

2020.09.09+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ КОРШИЯ

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

2020.09.03+

Промяна на съдружници:

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД 93,1% дял

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД 93,1% дял

2020.02.20+

Промяна на управители:

АТАНАС АНДРЕЕВ КОЛЕВ

ВАЦЛАВ БРОЖ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

ЗДЕНЕК ВЕСЕЛИ

2019.08.23+

Промяна на управители:

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПАВЕЛ ВАНЯ

ПЕТР ТЕСАРЖ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА

БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ

2018.01.29+

Промяна на наименованието:

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ

2017.07.31+

Промяна на съдружници:

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД 93,1% дял

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ 33% дял

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 8% дял

Е.ОН БЪЛГАРИЯ 59% дял

2015.12.08+

Промяна на управители:

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ

ПАВЕЛ ВАНЯ

ПЕТР ТЕСАРЖ

МИХЕИЛ БОЦВАДЗЕ

2015.11.26+

Промяна на управители:

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

2015.08.31+

Промяна на управители:

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

2014.05.14+

Промяна на управители:

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

МИХЕИЛ БОЦВАДЗЕ

ЗДЕНЕК ВЕСЕЛИ

БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ

МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС

МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА

МАРКУС КАУНЕ

ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ

МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ

2012.09.10+

Промяна на наименованието:

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ

Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ

2012.08.08+

Промяна на управители:

МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА

КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА

ПАВЕЛ ВАНЯ

ПЕТР ТЕСАРЖ

ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН

НИКОЛА ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ

ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ

2011.09.26+

Промяна на адрес:

Варна, район Владислав Варненчик, ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258

Варна, ул. "Девня" 2

2009.10.05+

Промяна на управители:

ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН

АНАТОЛИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

2009.05.27+

Промяна на управители:

МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС

МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

МАРКУС КАУНЕ

ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ

МАНФРЕД МИХАЕЛ ПААШ

РАЙНХАРД ЕРНСТ АШЕНДОРФ

МАНФРЕД ВИРЗИНГ

ЕДГАРХ ФРИДРИХ КЕК

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА

Накратко за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД (Electrodistribution North AD), с ЕИК 104518621, е основана на 17.12.2007 г. и е свързана с 9 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 1 318 000 лева. Представлява се от ВАЦЛАВ БРОЖ - Надзорен съвет, КРИСТИАН ЕДУАРД БЛАЧФОРД - Надзорен съвет, ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - Представител, АТАНАС АНДРЕЕВ КОЛЕВ - Представител, ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ - Управителен съвет, ПЕТР ТЕСАРЖ - Надзорен съвет, ПАВЕЛ ВАНЯ - Управителен съвет, АТАНАС АНДРЕЕВ КОЛЕВ - Управителен съвет, ПАВЕЛ ВАНЯ - Представител. Съдружници в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР са ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА с 93,1% от капитала, SLOANE PARK PROPERTY TRUST N.V с 6,9% от капитала.

Дружеството е на 148 място по приходи в България за 2021 г., на 10 място в област Варна, на 7 място в Варна и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 3513 - Разпределение на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР за 2021 г. е в размер на 1455 лв, което му отрежда 14 583 място по приходи в България за 2021 г., на 882 място в област Варна, на 807 място в община Варна и 3 по КИД - 3513.

За 2021 г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР реализира 7,3% ръст на приходите, 52,7% ръст на печалбата, 29,3% ръст на EBITDA, 12,9% ръст на активите.

Съдружия

Дружества от група - 9 (дружества със същия мажоритарен собственик - ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ФРИСОЛ | ЕООД | Варна | Действащ
2 100.0% ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ | ЕАД | Варна | Действащ
3 100.0% ЗЕВС 007 | ЕООД | Варна | Действащ
4 100.0% ЕНЕРГО-ПРО СОЛАРЕН ПАРК 1 | ЕООД | Варна | Действащ
5 100.0% ЕНЕРГО-ПРО СОЛАР 1 | ЕООД | Варна | Действащ
6 99.7% ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ | АД | Варна | Действащ
7 93.1% ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР | АД | Варна | Действащ
8 100.0% ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002 | ЕООД | Варна | Замразен
9 100.0% СЪНИ ЛЕНД 003 | ЕООД | Варна | Замразен
ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА | ЕАД | Варна | Действащ - дружество майка

Исторически Съдружия