Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ГЕОТЕХМИН ООД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 030221428, София , действащ

дата на основане: 12.12.1990

регистрация по ДДС: ДА - от 01.04.1994 г.

КИД 2008: 4672 - Търговия на едро с метали и руди

състояние в регистъра към 25.01.2023 последна вписана промяна на 16.10.2020 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

31

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+39,9% trend-up

graph-green
71%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
106%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
40%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ - управител

Собственост:

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 76% - съдружник

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 12% - съдружник

ПРАЙОРИТИ ИНВЕСТМЪНТС 12% - съдружник

Действителни собственици:

Д-Р ВОЛФГАНГ ЦЮРХЕР - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

МАНУЕЛ РАЙСМАН - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ - Действителен собственик, физическо лице

ГЕОТЕХМИН ГМБХ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЯРМИЛА ГОАЗИУ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 31 393 881 0,0 %
up4
В област София (столица) 21 116 667 0,0 %
up3
В община Столична 21 116 667 0,0 %
up3
По код на икономическа дейност (4672) 1 227 0,4 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 591 236 445 0,2 %
up58
В област София (столица) 426 73 443 0,6 %
up48
В община Столична 426 73 443 0,6 %
up48
По код на икономическа дейност (4672) 3 146 2,1 %
down-1

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +39,9%
счетоводна печалба +102,9%
EBITDA +100,1%
общо активи +47,2%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 0
средна брутна месечна заплата 0
среден бюджет за месечна заплата 15 615
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ГЕОТЕХМИН

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 834 341 969 817 905 436 690 122 602 080 393 261 415 909
оперативни приходи 474 591 535 150 624 531 568 106 512 959 356 865 401 760
нетни приходи от продажби 464 275 533 367 0 567 050 513 807 356 865 401 760
счетоводна печалба/загуба 314 132 339 415 186 475 32 226 17 569 24 369 24 920
оперативна печалба/загуба 0 535 150 0 0 0 4 028 10 285
нетна печалба/загуба 311 786 341 706 186 279 32 089 16 898 23 680 23 284
EBITDA 332 616 339 415 191 802 36 608 20 122 28 064 28 858
сума на всички активи 517 110 842 469 722 592 606 255 460 733 204 626 142 502
дълготрайни активи 19 325 27 268 25 720 26 599 17 682 12 994 18 824
материални запаси 1 575 2 835 3 167 4 749 3 802 5 421 5 645
парични средства 262 417 513 436 512 546 454 431 327 453 74 725 59 668
вземания общо 108 360 163 470 60 307 62 675 59 658 56 824 17 428
задължения общо 171 396 266 602 486 824 557 417 365 222 110 070 69 720
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 343 789 575 551 233 851 47 146 95 511 94 556 72 782
средно годишен персонал 326 412 466 459 366 442 575

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 325,8 185 - 384 384 379 379 372 376 370 329 336 325 283 192 185
2013 411,6 389 - 431 419 414 415 414 419 424 431 415 406 400 393 389
2012 465,8 444 - 488 481 488 488 483 475 477 461 451 447 446 444 448
2011 458,6 445 - 467 458 465 463 460 467 462 455 456 445 445 461 466
2010 366,1 334 - 423 362 367 334 334 355 369 372 372 361 351 393 423
2009 442,1 363 - 557 557 554 543 484 453 448 426 363 372 373 367 365
2008 574,8 559 - 607 605 607 582 574 570 568 569 565 570 562 566 559
2007 601,2 558 - 651 620 638 651 617 605 577 558 587 583 603 588 587
2006 620,7 606 - 628 623 625 626 623 621 610 617 628 606 615 628 626
2005 617,2 542 - 717 542 571 563 581 596 609 610 678 717 679 646 614

Регистърни данни

Наименование:

ГЕОТЕХМИН

| ООД

Транслитерация:

GEOTECHMIN

ЕИК:

030221428

Адрес:

София (столица), София, ул. "Люлин планина" 9

Основана:

12.12.1990

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 01.04.1994

КИД 2008:

4672 - Търговия на едро с метали и руди

Вписан капитал:

20 855 700 лв

Внесен капитал:

20 855 700 лв

Предмет на дейност:

Извършване в страната и чужбина срещу заплащане в лева и валута на: Научно изследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска, информационна, инвеститорска, строителна, производствена, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна и комисионна дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантъорство; Квалификация и преквалификация на кадри (без право да издава удостоверения за правоспособност) и създаване на интелектуални продукти по проучване, добив, преработка на минерални, метални, синтетични, химически, селскостопански, горски, дървесни суровини и продукти от всички тях за минно, хидро, транспортно, гражданско строителство, селско стопанство и потребителски пазар; Комплексни услуги във връзка с предмета на дейност на физически и юридически лица; Сделки с благородни метали по занятие; Организиране на търгове, конкурси, изложби, симпозиуми, семинари и рекламна дейност;Услуги за управление на стопански проучвания и развитие в областта на строителството на пътища; проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, мостове, тунели, писти и съпътстваща инфраструктура, инженерно и проектоконструкторска дейност, програмно осигуряване и консултации в областта на проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, Както и всяка друга дейност, незабранена от закона

История на промените

2020.10.16+

Промяна на съдружници:

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 75,5% дял

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 75,5% дял

Промяна на предмет на дейност:

Извършване в страната и чужбина срещу заплащане в лева и валута на: Научно изследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска, информационна, инвеститорска, строителна, производствена, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна и комисионна дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантъорство; Квалификация и преквалификация на кадри (без право да издава удостоверения за правоспособност) и създаване на интелектуални продукти по проучване, добив, преработка на минерални, метални, синтетични, химически, селскостопански, горски, дървесни суровини и продукти от всички тях за минно, хидро, транспортно, гражданско строителство, селско стопанство и потребителски пазар; Комплексни услуги във връзка с предмета на дейност на физически и юридически лица; Сделки с благородни метали по занятие; Организиране на търгове, конкурси, изложби, симпозиуми, семинари и рекламна дейност;Услуги за управление на стопански проучвания и развитие в областта на строителството на пътища; проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, мостове, тунели, писти и съпътстваща инфраструктура, инженерно и проектоконструкторска дейност, програмно осигуряване и консултации в областта на проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, Както и всяка друга дейност, незабранена от закона

Извършване в страната и чужбина срещу заплащане в лева на: научноизследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска информационна, инвеститорска, строителна, производствена, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна и комисионна дейност, квалификация и преквалификация на кадри /без право да издават удостоверения за правоспособност/ и създаване на интелектуални продукти по проучване, добив, преработка на минерални, метални, синтетични, химически, селкостопански, горски, дървесни суровини и продукти от всички тях за минно, хидро, транспортно, гражданско строителство /ако не противоречат на законодателството или след надлежно разрешение на компетентния орган/, селско стопанство и потребителски пазар. Комплексни услуги, във връзка с предмета на дейност на физически и юридически лица. Таксиметров автомобилен транспорт за пътници и товари. Организиране на търгове, конкурси, изложби, симпозиуми, семинари и рекламна дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантъорство, услуги за управление на стопански проучвания и развитие в областа на строителството на пътища, проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, мостове, тунели, писти и съпътстваща инфраструктура, инженерно и проектоконструкторска дейност, програмно осигуряване и консултации в областта на проектиране, строителство поддържане и ремонт на пътища. както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2015.07.30+

Промяна на съдружници:

ПРАЙОРИТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД 12,0% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 2,5% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 9,5% дял

2014.07.29+

Промяна на съдружници:

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 12,5% дял

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 9,5% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 3,0% дял

2014.07.04+

Промяна на съдружници:

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 9,5% дял

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 9,5% дял

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 75,5% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 3,0% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 2,5% дял

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 6,3% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 6,2% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 9,5% дял

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 75,5% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 2,5% дял

Промяна на капитала:

20 855 700 лв.

10 010 800 лв.

2014.06.10+

Промяна на съдружници:

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 6,3% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 6,2% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 9,5% дял

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 75,5% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 2,5% дял

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 51,0% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 12,5% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 19,0% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 5,0% дял

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 12,5% дял

Промяна на капитала:

10 010 800 лв.

5 005 400 лв.

2011.09.07+

Промяна на съдружници:

ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД 51,0% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 19,0% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 70,0% дял

2009.04.13+

Промяна на адрес:

София, район Красно село, ул. "Люлин планина" 9

София, район Красно село, ул. ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9

2008.02.04+

Промяна на съдружници:

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 12,5% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 70,0% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 12,5% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 5,0% дял

ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ 33,3% дял

ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА 27,8% дял

ЕЛЕНА СТРАШИМИРОВА СТОЯНОВА 22,2% дял

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА 16,7% дял

Промяна на адрес:

София, район Красно село, ул. ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9

София, район Красно село, ЛЮЛИН ПЛАНИНА 9

Накратко за ГЕОТЕХМИН

ГЕОТЕХМИН ООД (GEOTECHMIN), с ЕИК 030221428, е основана на 12.12.1990 г. и е свързана с 22 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 20 855 700 лева. Представлява се от ЦОЛО ЙОТОВ ВУТОВ - Управител. Съдружници в ГЕОТЕХМИН са ТИ.АЙ.ВИ. ИНВЕСТМЪНТ АД с 75,5% от капитала, ВИКТОРИЯ ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА с 12,5% от капитала, ПРАЙОРИТИ ИНВЕСТМЪНТС с 12,0% от капитала.

Дружеството е на 31 място по приходи в България за 2021 г., на 21 място в област София (столица), на 21 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 4672 - Търговия на едро с метали и руди.

Средномесечната нетна работна заплата в ГЕОТЕХМИН за 2021 г. е в размер на лв, което му отрежда 591 място по приходи в България за 2021 г., на 426 място в област София (столица), на 426 място в община Столична и 3 по КИД - 4672.

За 2021 г. ГЕОТЕХМИН реализира 39,9% ръст на приходите, 102,9% ръст на печалбата, 100,1% ръст на EBITDA, 47,2% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 15 (в които ГЕОТЕХМИН има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ГЕО ФАСИЛИТИС | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% ГЕООХРАНА | ЕООД | София | Действащ
3 100.0% ХЕЛИКС | ЕООД | София | Действащ
4 100.0% ГЕОГРИЙНЛЕНД | ЕООД | София | Действащ
5 100.0% ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ | ЕАД | София | Действащ
6 100.0% УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | ЕАД | София | Действащ
7 100.0% ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ | ЕАД | София | Действащ
8 100.0% ЕНЕРГЕО | ЕООД | София | Действащ
9 100.0% ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС - ГТМ | ЕООД | София | Действащ
10 100.0% ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ | ЕАД | София | Действащ
11 100.0% БЕКАСТРОЙ | ЕАД | Самоков | Действащ
12 100.0% ГЕОПРОЕКТ | ЕООД | София | Действащ
13 100.0% ПЪТСТРОЙ-92 | АД | София | Действащ
14 100.0% ПЪТНА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ
15 99.9% СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
ГЕОТЕХМИН - дружество майка

Асоциирани дружества - 6 (в които ГЕОТЕХМИН има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 19.6% ЕЛАЦИТЕ - МЕД | АД | Мирково | Действащ
2 10.0% ГЕОДЕПО ДИМАС | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
3 1.0% ГЕОСТРОЙТЕХМИН | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
4 49.0% ГЕОМЕТРО Б.П | ДЗЗД | гр. София | Замразен
5 3.0% БОРОВО ЕКО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
6 4.0% ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност

Понастоящем в съдружие със - 37

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 80.0% СЕЛЛ АД ЕЛАЦИТЕ - МЕД | АД | Мирково | Действащ
2 0.1% ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ГАЦИНСКИ СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
3 0.0% ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАШЕВ ЕЛАЦИТЕ - МЕД | АД | Мирково | Действащ
4 0.0% ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ЕЛАЦИТЕ - МЕД | АД | Мирково | Действащ
5 0.0% ИВАН ХРИСТОВ КАСОВ СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
6 0.0% ХРИСТО ИВАНОВ КАСОВ СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
7 0.0% АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
8 0.0% СТОЯНКА ДИНЕВА НАНОВА СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
9 0.0% РУМЕН КОЦОВ ПАВЛОВ СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
10 0.0% МАРИЯ ГЕНЧЕВА ГРЕБЧЕВА СЕЛЛ | АД | Мирково | Действащ
11 99.0% ГЕОСТРОЙ АД ГЕОСТРОЙТЕХМИН | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
12 60.0% ГЕОСТРОЙ АД ГЕОДЕПО ДИМАС | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
13 30.0% ДИМАС ГЕОДЕПО ДИМАС | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
14 50.0% ГЕОСТРОЙ АД ГЕОМЕТРО Б.П | ДЗЗД | гр. София | Замразен
15 32.0% ЕКО-МАШИНЪРИ ЕООД БОРОВО ЕКО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
16 32.0% СД ВИАНА БОРОВО ЕКО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
17 30.0% ГЕОСТРОЙ АД БОРОВО ЕКО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
18 3.0% ЕКОСТРОЙ М И М БОРОВО ЕКО | ДЗЗД | гр. София | Замразен
19 1.0% МЕТРОПРОЕКТ ГЕОМЕТРО Б.П | ДЗЗД | гр. София | Замразен
20 10.0% АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
21 10.0% МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК АД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
22 10.0% МИНА БЕЛИ БРЕГ ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
23 10.0% МИНА СТАЯНЦИ ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
24 8.0% БУЛГАРГАЗ ЕАД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
25 6.0% СДРУЖЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
26 6.0% СДРУЖЕНИЕ БЪЛГ. БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГ. ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
27 4.0% НИПРОРУДА ЕООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
28 4.0% МИНПРОЕКТ АД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
29 4.0% МИНИ - БОБОВ ДОЛ АД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
30 4.0% МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ ЕАД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
31 4.0% МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
32 4.0% МИНИ-ПЕРНИК АД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
33 4.0% ЕНЕРГОИМПЕКС ЕАД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
34 2.0% МИНА ЧУКУРОВО ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
35 2.0% МИНА АНТРАЦИТ ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
36 2.0% МИНА БИСТРИЦА ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност
37 2.0% МИНА ПИРИН ООД ИЗДАТЕЛСТВО ЗЕМЯ`93 | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност

Исторически Съдружия