ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ

Представляващ във: 5 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД | ЕАД | София | Действащ Представител
ЕЛЕКТРОХОЛД ИПС | ЕООД | София | Действащ Управител
СОФСЪРВИС 2005 | ООД | София | Действащ Управител
ЕЛЕКТРИКСИТИ-ДИЗАЙН | ООД | София | Замразен Управител
М.В. УИНД ПАУЪР | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД | ЕАД | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във: 2 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
50.00% СОФСЪРВИС 2005 | ООД | София | Действащ Съдружник
90.00% ЕЛЕКТРИКСИТИ-ДИЗАЙН | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия