Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 130277958, София , действащ

дата на основане: 27.04.2000

регистрация по ДДС: ДА - от 02.05.2000 г.

КИД 2008: 3513 - Разпределение на електрическа енергия

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 06.01.2023 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 389 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

97

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+10,1% trend-up

graph-green
29%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
128%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
237%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ - представител

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ - управителен съвет

ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЛИЦОВ - надзорен съвет

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ - надзорен съвет

АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ - надзорен съвет

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ - представител

ДУШАН РИБАН - представител

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ - представител

ДУШАН РИБАН - управителен съвет

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ - управителен съвет

ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ - надзорен съвет

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ - надзорен съвет

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ - управителен съвет

Собственост:

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В 100% - едноличен собственик на капитала

Действителни собственици:

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В. ЕASTERN ЕUROPEAN ЕLECTRIC СOMPANY В.V - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В. ЕASTERN ЕUROPEAN ЕLECTRIC СOMPANY В.V - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЙОАН ИВАНОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

МИЛЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЙОАН ИВАНОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ЕИК 175187337 ДЪРЖАВА: БЪЛГАРИЯ - Действителен собственик, физическо лице

МИЛЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 97 393 881 0,0 %
down-12
В област София (столица) 53 116 667 0,0 %
down-6
В община Столична 53 116 667 0,0 %
down-6
По код на икономическа дейност (3513) 1 9 11,1 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 15 544 236 445 6,6 %
down-2 265
В област София (столица) 10 841 73 443 14,8 %
down-1 312
В община Столична 10 841 73 443 14,8 %
down-1 312
По код на икономическа дейност (3513) 4 8 50 %
even0

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +10,1%
счетоводна печалба +34,1%
EBITDA +13,8%
общо активи +8,2%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 389
средна брутна месечна заплата 1 790
среден бюджет за месечна заплата 2 129
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 394 858 613 092 654 226 458 106 364 119 397 444 389 630
оперативни приходи 394 385 611 385 652 229 423 446 360 949 360 575 367 544
нетни приходи от продажби 344 051 593 995 640 349 448 768 346 756 385 646 379 844
счетоводна печалба/загуба 6 322 20 199 52 497 15 414 18 975 38 597 63 078
оперативна печалба/загуба 6 866 19 834 51 973 0 14 933 0 34 870
нетна печалба/загуба 5 124 17 682 47 243 13 867 17 027 35 104 56 586
EBITDA 72 258 83 412 113 413 78 227 80 438 102 724 129 475
сума на всички активи 752 879 854 596 838 040 720 405 680 728 781 364 687 277
дълготрайни активи 649 129 665 044 612 184 558 800 550 782 555 746 526 940
материални запаси 2 514 2 640 383 147 215 730 1 717
парични средства 22 606 102 351 109 687 67 023 62 420 130 982 83 222
вземания общо 67 938 75 273 103 906 81 643 54 642 91 763 72 845
задължения общо 102 276 147 476 161 487 168 738 142 930 179 549 120 582
задължения към банки 33 158 40 526 62 632 0 0 0 0
собствен капитал 576 889 616 420 598 910 551 667 537 798 601 815 566 695
средно годишен персонал 2 627 2 653 2 684 2 842 2 905 2 716 2 907

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 2,626,8 2 601 - 2 657 2 657 2 649 2 649 2 643 2 627 2 616 2 615 2 623 2 622 2 617 2 603 2 601
2013 2,653,2 2 621 - 2 698 2 623 2 621 2 631 2 629 2 668 2 679 2 698 2 690 2 665 2 648 2 640 2 646
2012 2,684,3 2 632 - 2 714 2 691 2 688 2 688 2 682 2 690 2 693 2 714 2 707 2 705 2 682 2 640 2 632
2011 2,842,5 2 693 - 2 931 2 931 2 927 2 931 2 926 2 922 2 908 2 906 2 853 2 707 2 701 2 705 2 693
2010 2,905,0 2 817 - 2 940 2 817 2 881 2 885 2 894 2 902 2 913 2 915 2 926 2 922 2 939 2 926 2 940
2009 2,715,8 2 704 - 2 725 2 718 2 717 2 715 2 715 2 711 2 704 2 716 2 712 2 725 2 719 2 717 2 721
2008 2,907,3 2 720 - 3 128 3 128 3 109 3 084 3 109 3 089 2 827 2 823 2 807 2 735 2 728 2 728 2 720
2007 1,565,3 980 - 3 352 1 050 1 045 1 035 1 029 1 018 1 004 990 980 981 3 352 3 164 3 135
2006 1,362,8 1 309 - 1 389 1 376 1 373 1 379 1 380 1 387 1 380 1 382 1 389 1 338 1 335 1 326 1 309
2005 1,422,9 1 379 - 1 443 1 430 1 428 1 436 1 443 1 430 1 431 1 434 1 430 1 425 1 421 1 388 1 379

Регистърни данни

Наименование:

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД

| ЕАД

Транслитерация:

Electrorazpredelitelni mreji Zapad EAD and / or Electrodistribution Grid West EAD

ЕИК:

130277958

Адрес:

София (столица), София, бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център

Основана:

27.04.2000

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 02.05.2000

КИД 2008:

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Вписан капитал:

1 928 000 лв

Внесен капитал:

1 928 000 лв

Предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на Дружеството („ЕРМ“) на територията, на която извършва своята дейност. Дружеството осигурява: разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ; управление на ЕРМ; поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания; развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона; поддържане и развитие на спомагателни мрежи; непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; други услуги за потребителите, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

История на промените

2023.01.06+

Промяна на управители:

ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

2022.10.06+

Промяна на съдружници:

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В 100% дял

ЧЕЗА.С. - ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 67% дял

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ 33% дял

Промяна на предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на Дружеството („ЕРМ“) на територията, на която извършва своята дейност. Дружеството осигурява: разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ; управление на ЕРМ; поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания; развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона; поддържане и развитие на спомагателни мрежи; непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; други услуги за потребителите, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството (“ЕРМ”) на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия. На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява: • разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ; • управление на ЕРМ; • поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания; • развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона; • поддържане и развитие на спомагателни мрежи; • непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; • други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия.

Промяна на легалната форма:

Еднолично акционерно дружество

Акционерно дружество

2022.07.06+

Промяна на предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството (“ЕРМ”) на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия. На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява: • разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ; • управление на ЕРМ; • поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания; • развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона; • поддържане и развитие на спомагателни мрежи; • непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; • други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ СЪС СРЕДНО, НИСКО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ ДОСТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ТАЗИ МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОЯТО ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНАТА ТЕРИТОРИЯ; НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБХВАНАТА ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА: ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗВИТИЕТО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В РЕГИОНА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПОДАВАТАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ОСВЕН ТАЗИ, ПРЕДМЕТ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

2022.05.09+

Промяна на управители:

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ

2022.04.28+

Промяна на наименованието:

Електроразпределителни мрежи Запад

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

2022.02.07+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

2021.08.04+

Промяна на управители:

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЛИЦОВ

ЯРОСЛАВ МАЦЕК

ТОМАШ ПИВОНКА

ДАВИД МАХАЧ

КАРЕЛ КОХОУТ

2019.12.27+

Промяна на управители:

ДУШАН РИБАН

КАРЕЛ КОХОУТ

ТОМАШ ПЕЦКА

ИВО ХЛАВАЧ

2016.09.16+

Промяна на управители:

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

2016.05.27+

Промяна на управители:

ЯРОСЛАВ МАЦЕК

ТОМАШ ПИВОНКА

ИВО ХЛАВАЧ

ВЛАДИМИР ЙОХАНЕС

ТОМАШ ПЛЕСКАЧ

ДУШАН РИБАН

2015.07.17+

Промяна на адрес:

София, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център

София, район Илинден, ул. ЦАР СИМЕОН 330

2014.09.12+

Промяна на управители:

ТОМАШ ПЕЦКА

ОНДРЖЕЙ ЖИДЕК

2014.09.04+

Промяна на управители:

ДУШАН РИБАН

ДАВИД МАХАЧ

ОНДРЖЕЙ ШАФАРЖ

ИРЕНА ТРУНЕЧКОВА

2014.04.07+

Промяна на управители:

ОНДРЖЕЙ ЖИДЕК

ЯН МОУХА

2013.08.21+

Промяна на управители:

АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ

ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ

ТИХОМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

ЗЛАТА ГРОНИНГЕРОВА

ВЛАДИМИР МАРЕК

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ

АЛБЕНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА

ЯРОСЛАВ ПАЛАС

АТАНАС ПЕТРОВ МИШЕВ

2013.01.17+

Промяна на управители:

ОНДРЖЕЙ ШАФАРЖ

ПАВЛИНА НИКОЛОВА МАНЧЕВА

2012.07.06+

Промяна на управители:

ЯН МОУХА

АЛЕШ ДАММ

2012.07.02+

Промяна на управители:

ЗЛАТА ГРОНИНГЕРОВА

АЛБЕНА ТОДОРОВА МАРКОВСКА

МАРЦЕЛ МИТОШИНКА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА

2012.01.06+

Промяна на управители:

ПАВЛИНА НИКОЛОВА МАНЧЕВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА

2011.05.04+

Промяна на управители:

СТЕФАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

АТАНАС АНТОНОВ ДАНДАРОВ

2011.01.18+

Промяна на управители:

АЛЕШ ДАММ

ИВАН КОВАРЖЧИК

2010.09.27+

Промяна на управители:

ЯРОСЛАВ ПАЛАС

МАРЦЕЛ МИТОШИНКА

ИРЖИ ПОСТОЛКА

ВЛАДИМИР ШМАЛЦ

2010.04.16+

Промяна на управители:

АТАНАС ПЕТРОВ МИШЕВ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА

АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ-ХЮСМЕН

2009.10.21+

Промяна на управители:

ИРЕНА ТРУНЕЧКОВА

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА

МАРТИН ЗМЕЛИК

2008.09.10+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР МАРЕК

ИРЖИ ПОСТОЛКА

ПАВЕЛ КУБИН

ЯН РОЖКА

Накратко за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД (Electrorazpredelitelni mreji Zapad EAD and / or Electrodistribution Grid West EAD), с ЕИК 130277958, е основана на 27.04.2000 г. и е свързана с 7 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 1 928 000 лева. Представлява се от РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ - Представител, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ - Управителен съвет, ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЛИЦОВ - Надзорен съвет, АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ - Надзорен съвет, АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ - Надзорен съвет, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ - Представител, ДУШАН РИБАН - Представител, ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ - Представител, ДУШАН РИБАН - Управителен съвет, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ - Управителен съвет, ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ - Надзорен съвет, АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ - Надзорен съвет, ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ - Управителен съвет. Съдружници в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД са ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В с 100% от капитала.

Дружеството е на 97 място по приходи в България за 2021 г., на 53 място в област София (столица), на 53 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 3513 - Разпределение на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД за 2021 г. е в размер на 1389 лв, което му отрежда 15 544 място по приходи в България за 2021 г., на 10841 място в област София (столица), на 10841 място в община Столична и 4 по КИД - 3513.

За 2021 г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД реализира 10,1% ръст на приходите, 34,1% ръст на печалбата, 13,8% ръст на EBITDA, 8,2% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 1 (в които ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД ИКТ | ЕАД | София | Действащ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД - дружество майка

Дружества от група - 6 (дружества със същия мажоритарен собственик - ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД | ЕАД | София | Действащ
2 100.0% БАРА ГРУП | ЕООД | София | Действащ
3 100.0% ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД | ЕАД | София | Действащ
4 100.0% ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ | ЕООД | София | Действащ
5 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ
6 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ | ЕАД | София | Възобновено производството по несъстоятелност
ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В

Исторически Съдружия