Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД

статус: възобновено производството по несъстоятелност

ЕИК, град, статус: 175133827, София , възобновено производството по несъстоятелност

дата на основане: 29.08.2006

регистрация по ДДС: ДА - от 20.12.2006 г.

КИД 2008: 3514 - Търговия с електрическа енергия

състояние в регистъра към 05.02.2023 последна вписана промяна на 22.12.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 943 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

27

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+44,4% trend-up

graph-green
52%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
217%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
91%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ - надзорен съвет

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ - надзорен съвет

ДРАГОШ АНДРЕЙ - надзорен съвет

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ - надзорен съвет

ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ - надзорен съвет

ВИДЬО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ - представител

КАРЕЛ КРАЛ - представител

ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА - управителен съвет

ВИДЬО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ - управителен съвет

КАРЕЛ КРАЛ - управителен съвет

ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА - представител

Собственост:

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В 100% - едноличен собственик на капитала

Действителни собственици:

ЙОАН ИВАНОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ III Б.В. (ЕASTERN ЕUROPEAN ЕLECTRIC СOMPANY Ш В. V.) - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЙОАН ИВАНОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

МИЛЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

АНТЪНИ РЕЙМЪНД МОИС - Действителен собственик, физическо лице

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

МИЛЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 27 393 881 0,0 %
up9
В област София (столица) 18 116 667 0,0 %
up7
В община Столична 18 116 667 0,0 %
up7
По код на икономическа дейност (3514) 3 113 2,7 %
up1

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 9 576 236 445 4,0 %
down-1 717
В област София (столица) 7 164 73 443 9,8 %
down-1 159
В община Столична 7 164 73 443 9,8 %
down-1 159
По код на икономическа дейност (3514) 32 75 42,7 %
down-3

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +44,4%
счетоводна печалба -7,1%
EBITDA -22,6%
общо активи -2,6%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 943
средна брутна месечна заплата 2 505
среден бюджет за месечна заплата 2 979
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 1 436 741 1 421 648 1 349 469 1 244 935 1 169 979 1 159 030 1 076 811
оперативни приходи 1 436 487 1 421 324 1 348 259 1 236 286 1 163 660 1 149 428 1 072 240
нетни приходи от продажби 1 104 615 888 520 748 317 1 236 315 1 163 707 1 149 541 1 072 726
счетоводна печалба/загуба 27 399 -18 207 660 2 668 3 407 6 145 16 025
оперативна печалба/загуба 27 163 -18 513 -531 -5 955 -2 883 -3 428 6 296
нетна печалба/загуба 24 758 -16 390 593 2 401 3 051 5 528 14 372
EBITDA 28 456 -4 035 4 838 12 533 11 271 11 361 20 461
сума на всички активи 318 981 244 599 267 108 218 318 184 801 227 926 225 840
дълготрайни активи 1 0 1 0 0 1 1
материални запаси 0 0 0 0 0 0 0
парични средства 58 306 38 709 91 589 89 714 66 917 103 503 97 221
вземания общо 256 701 199 455 170 913 123 928 114 158 121 335 125 930
задължения общо 219 048 182 387 191 447 147 433 116 315 119 056 122 496
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 79 847 55 090 71 478 70 885 68 486 108 870 103 344
средно годишен персонал 76 80 80 77 81 76 69

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 76,1 75 - 77 76 76 75 75 76 77 77 77 76 76 76 76
2013 79,9 79 - 81 80 81 81 80 80 80 80 80 80 79 79 79
2012 80,0 78 - 82 78 78 78 78 80 81 81 81 82 82 81 80
2011 77,3 75 - 79 79 79 78 78 78 76 76 77 77 77 77 75
2010 80,8 80 - 82 80 81 82 82 82 81 81 80 80 80 80 80
2009 75,6 74 - 77 74 75 76 75 76 76 75 76 76 76 77 75
2008 69,4 60 - 75 69 60 69 64 64 73 72 71 70 71 75 75
2007 64,3 44 - 70 44 58 65 67 67 67 67 67 66 68 70 66

Регистърни данни

Наименование:

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ

| ЕАД

Транслитерация:

Electrohold Sales EAD

ЕИК:

175133827

Адрес:

София (столица), София, бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център

Основана:

29.08.2006

Статус:

Възобновено производството по несъстоятелност

ДДС регистрация:

Да, от 20.12.2006

КИД 2008:

3514 - Търговия с електрическа енергия

Вписан капитал:

50 000 лв

Внесен капитал:

50 000 лв

Предмет на дейност:

1. обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката и лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия; 2. снабдяване с електрическа енергия като доставчик от последна инстанция съгласно Закона за енергетиката и условията на лицензията за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”; и 3. всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.

История на промените

2022.10.06+

Промяна на съдружници:

ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В 100% дял

ЧЕЗ 67% дял

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА 33% дял

Промяна на предмет на дейност:

1. обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката и лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия; 2. снабдяване с електрическа енергия като доставчик от последна инстанция съгласно Закона за енергетиката и условията на лицензията за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”; и 3. всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.

Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.

Промяна на легалната форма:

Еднолично акционерно дружество

Акционерно дружество

2022.09.30+

Промяна на управители:

ВИДЬО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМЧО СТАНЕВ СТАНЕВ

ХРИСТО БОРИСОВ БАБЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ

2022.04.28+

Промяна на наименованието:

Електрохолд Продажби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

2021.08.04+

Промяна на управители:

ХРИСТО БОРИСОВ БАБЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ДРАГОШ АНДРЕЙ

ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ

ЛЕОН ВРЪШКА

КАРЕЛ КЛУСАК

МАРТИН МАРЕЧЕК

ТОМАШ ПЕКТОР

РОСТИСЛАВ ДИЖА

2018.11.13+

Промяна на управители:

ДИМЧО СТАНЕВ СТАНЕВ

ЯРОСЛАВ БЕРГЕР

2018.10.22+

Промяна на управители:

ЛЕОН ВРЪШКА

ТОМАШ ПЕКТОР

КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЛАДИМИР РЖИХА

2017.06.27+

Промяна на управители:

КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЖАННА ВАСИЛЕВА ПЕХЛИВАНОВА

2016.12.22+

Промяна на управители:

ЯРОСЛАВ БЕРГЕР

ВЛАДИМИР РЖИХА

МАРТИН МАРЕЧЕК

РОСТИСЛАВ ДИЖА

КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЯНА КАСЛОВА

БАРБОРА КРЖИЖКОВА

ЕВЖЕН КОЧЕНДА

2016.01.20+

Промяна на управители:

КАРЕЛ КРАЛ

ПЕТЪР БАРАН

2015.07.07+

Промяна на адрес:

София, район Младост, бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център

София, район Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ 140

2015.04.16+

Промяна на управители:

КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ОНДРЖЕЙ ШАФАРЖ

2014.10.07+

Промяна на управители:

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ

ЯНА КАСЛОВА

БАРБОРА КРЖИЖКОВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ

ЕВЖЕН КОЧЕНДА

ОНДРЖЕЙ ШАФАРЖ

ДАВИД МАХАЧ

КАРЕЛ БРЕЗИНА

КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЛУЦИЕ БРАБЦОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ КУЮМДЖИЕВ

2011.01.12+

Промяна на управители:

ПЕТЪР БАРАН

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА

РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА

РАДОСЛАВ ЯНКОВ ЯНКОВ

2010.05.28+

Промяна на управители:

ЖАННА ВАСИЛЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

2010.01.18+

Промяна на управители:

ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ КУЮМДЖИЕВ

РАДОСЛАВ ЯНКОВ ЯНКОВ

АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА

СЕВДАЛИН ИВАНОВ МАВРОВ

2009.02.18+

Промяна на управители:

РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА

АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАВИД МАХАЧ

КАРЕЛ БРЕЗИНА

КАРЕЛ КЛУСАК

СЕВДАЛИН ИВАНОВ МАВРОВ

ЙОЗЕВ ШАРА

БОХУМИЛ МАЗАЧ

РОТИСЛАВ ДИЖА

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

СЛАВЕЙКО СВОБОДЕНОВ ХАДЖИМИТОВ

Промяна на адрес:

София, район Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ 140

София, район Средец, ул. Г.С. РАКОВСКИ 140

Накратко за ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД (Electrohold Sales EAD), с ЕИК 175133827, е основана на 29.08.2006 г. и е свързана с 6 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Възобновено производството по несъстоятелност" и с капитал от 50 000 лева. Представлява се от ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Надзорен съвет, КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ - Надзорен съвет, ДРАГОШ АНДРЕЙ - Надзорен съвет, ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ - Надзорен съвет, ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ - Надзорен съвет, ВИДЬО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ - Представител, КАРЕЛ КРАЛ - Представител, ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА - Управителен съвет, ВИДЬО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ - Управителен съвет, КАРЕЛ КРАЛ - Управителен съвет, ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА - Представител. Съдружници в ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ са ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В с 100% от капитала.

Дружеството е на 27 място по приходи в България за 2021 г., на 18 място в област София (столица), на 18 място в Столична и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 3514 - Търговия с електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ за 2021 г. е в размер на 1943 лв, което му отрежда 9 576 място по приходи в България за 2021 г., на 7164 място в област София (столица), на 7164 място в община Столична и 32 по КИД - 3514.

За 2021 г. ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ реализира 44,4% ръст на приходите, -7,1% спад на печалбата, -22,6% спад на EBITDA, -2,6% спад на активите.

Съдружия

Дружества от група - 6 (дружества със същия мажоритарен собственик - ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД | ЕАД | София | Действащ
2 100.0% БАРА ГРУП | ЕООД | София | Действащ
3 100.0% ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД | ЕАД | София | Действащ
4 100.0% ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ | ЕООД | София | Действащ
5 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ
6 100.0% ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ | ЕАД | София | Възобновено производството по несъстоятелност
ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В

Исторически Съдружия