ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАТКОВ И С - ИЕ | Адвокатско дружество | гр. София | развиващ дейност управляващ
2 ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Банкя | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН СЪЮЗ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 ВИНАЛИЯ | АД | Пловдив | Действащ Съвет на директорите
3 СДРУЖЕНИЕ СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА УЗБЕКСКИТЕ АСОЦИАЦИИ | Сдружение | Самоков | Действащ Управителен съвет
4 ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
5 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ДИВЕЧ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във - 12 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% Т.Б. КОНСУЛТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 100.00% РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
4 75.74% ВИНАЛИЯ | АД | Пловдив | Действащ Акционер
5 52.96% ТРАНСПОРТ КОМЕРС | ООД | София | Действащ Съдружник
6 51.00% Б ПЛЮС К | ООД | София | Действащ Съдружник
7 50.00% БАНКЯ ПАЛАС | ООД | Банкя | Действащ Съдружник
8 50.00% ВИНИ 2004 | ООД | София | Действащ Съдружник
9 0.83% ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ | АД | София | Действащ Акционер
10 82.00% АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАТКОВ И С - ИЕ | Адвокатско дружество | гр. София | развиващ дейност Съдружник
11 51.00% БИО ЧИКЪН ДОБРУДЖА | ООД | София | Замразен Съдружник
12 51.00% КУУЛ УОТЪРС | ООД | София | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Действителен Собственик във - 8 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
2 БАНКЯ ПАЛАС | ООД | Банкя | Действащ Действителен собственик, физическо лице
3 ГАЛЕРИЯ ВИТОША 2003 | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
4 ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ | ЕАД | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
5 ФОНД СТО ГОДИНИ ЛЕВСКИ | Фондация | София | Действащ Действителен собственик, физическо лице
6 МИРТИЛА ЕС | ЕАД | Перник | Действащ Действителен собственик, физическо лице
7 ВИНАЛИЯ | АД | Пловдив | Действащ Действителен собственик, физическо лице
8 ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ | ЕООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 17 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
86.02% НАСКО ПЕТКОВ СИРАКОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ
50.00% ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА БАТКОВА ВИНИ 2004
50.00% ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА БАТКОВА БАНКЯ ПАЛАС
47.00% РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД ТРАНСПОРТ КОМЕРС
43.00% ПЕТЪР СТОИЛОВ БОДУРОВ Б ПЛЮС К
24.26% РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД ВИНАЛИЯ
9.92% СДРУЖЕНИЕ СИНЯ БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ
6.00% РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Б ПЛЮС К
0.73% АКВА ТЕМПУС ООД ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ
0.64% ДИГЕРАСО ЛИМИТЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ
6.00% БОРИС ПАНАЙОТОВ ЛЯКОВ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАТКОВ И С - ИЕ
6.00% АННА ПЕТРОВА АВРАМОВА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАТКОВ И С - ИЕ
6.00% РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАТКОВ И С - ИЕ
45.00% РУМЕН ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ БИО ЧИКЪН ДОБРУДЖА
4.00% ИЛИЯНКА ЛЕОНЕЛОВА МИКОЛОВА БИО ЧИКЪН ДОБРУДЖА
29.00% НИКОЛАЙ ЛАМБРЕВ ПОПОВ КУУЛ УОТЪРС
20.00% ЦВЕТАН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ КУУЛ УОТЪРС