Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 203850582, Търговище , действащ

дата на основане: 30.12.2015

регистрация по ДДС: ДА - от 30.12.2015 г.

КИД 2008: 2313 - Производство на опаковки и домакинско стъкло

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 22.12.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 205 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

152

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+31,5% trend-up

graph-green
40%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
51%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
147%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ДЖОШКУН ГЮНЕРИ - прокурист

АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ - представител

НУРАЛ ЗЕЙНАЛ ХЮСЕИН - прокурист

ХАСАН НУТФИЕВ ШАБАНОВ - прокурист

АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ - съвет на директорите

ШЕНГЮЛ АРСЛАН - съвет на директорите

ГЮКХАН ГЮРАЛП - съвет на директорите

СЕЛМА ЮНЕР - съвет на директорите

ГЮКХАН ГЮРАЛП - представител

Собственост:

ШИШЕДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В 100% - едноличен собственик на капитала

Действителни собственици:

ГЮКХАН ГЮРАЛП - Действителен собственик, физическо лице

АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ - Действителен собственик, физическо лице

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 152 393 881 0,0 %
up20
В област Търговище 3 3 884 0,1 %
down-1
В община Търговище 2 2 367 0,1 %
even0
По код на икономическа дейност (2313) 2 11 18,2 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 18 998 236 445 8,0 %
up73
В област Търговище 92 2 395 3,8 %
up8
В община Търговище 68 1 486 4,6 %
up6
По код на икономическа дейност (2313) 4 8 50 %
up2

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +31,5%
счетоводна печалба -42,3%
EBITDA -18,2%
общо активи +10,3%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 205
средна брутна месечна заплата 1 553
среден бюджет за месечна заплата 1 847
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
общо приходи
оперативни приходи
нетни приходи от продажби
счетоводна печалба/загуба
оперативна печалба/загуба
нетна печалба/загуба
EBITDA
сума на всички активи
дълготрайни активи
материални запаси
парични средства
вземания общо
задължения общо
задължения към банки
собствен капитал
средно годишен персонал

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -

Регистърни данни

Наименование:

ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ

| ЕАД

Транслитерация:

Pasabahce Bulgaria EAD

ЕИК:

203850582

Адрес:

Търговище, Търговище, ж.к. кв. Въбел, Индустриална зона,

Основана:

30.12.2015

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 30.12.2015

КИД 2008:

2313 - Производство на опаковки и домакинско стъкло

Вписан капитал:

45 000 000 лв

Внесен капитал:

45 000 000 лв

Предмет на дейност:

а) Да произвежда всякакви видове изделия от стъкло, домакински съдове, бутилки, електрически крушки, стъкла и други стъкларски изделия; да създава и развива производства, в които такива вещества и материали ще бъдат произвеждани и да участва във вече създадени производства от този тип; б) Освен производство на стъклени изделия и допълнителни или допълващи производства, които са свързани с това производство по някакъв начин; да създава и развива всякакви видове производства на стъкло, както и да участват в такива, в) Да създава и развива производства, при които се произвеждат продукти от стъкло, както и да участват в такива г) За да развива производства, свързани с производството на стъкло; да извършва научноизследователска дейност, да изгражда съоръжения и да участва в такива съоръжения, д) Да осъществява търговия на дребно, износ, внос, сключване на договори, търговско представителство и посреднически стопански дейности, свързани с изделия от стъкло, домакински съдове, чаши, всякакви видове стоки, произведени от стъкло и стоки за бита, принадлежности от първа необходимост, електродомакински уреди, електронни уреди и сходни стоки, които ще бъдат произвеждани от Дружеството, е) Да придобива всякакви видове права върху индустриална собственост, като например патенти, търговски марки, дизайни, които са свързани с дейността на Дружеството и се счита, че са от полза за тези дейности, и да прехвърля тези права, да поема тези права, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да поема правата върху индустриална собственост на трети лица, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да придобива и прехвърля ноу-хау и да обменя техническа информация, свързана с тях, както и да сътрудничи по отношение на тези въпроси ж) Да извършва всякакви търговски, финансови или свързани с производството сделки, нужни за осъществяване предмета на дейност на Дружеството, да влиза в съдружие с други дружества, осъществяващи тези сделки и операции, и да учредява нови дружества, с цел да гарантира, че продуктите на дружеството се продават и с цел увеличаване на продажбите си и да стане партнъор на всякакви дружества, които са били учредени и, да сключва договори за мърчандайзинг и ексклузивни договори за продажба с трети лица, з) Да осъществява всякакви видове продажби, дейности по внос и износ, свързани с предмета на дейност на Дружеството и да открива и управлява магазини във връзка с осъществяване на продажби, и стандартизация на стоките, включени в обхвата на дейност на Дружеското и да провежда изложения и изложби и да излага стоки, и) Да придобива права за търговско представителство и да открива представителства в страната и в чужбина, да предоставя на трети лица правото да действат като негови търговски представители, да открива представителства в страната и в чужбина, й) Да закупува, наема, отдава под наем, продава и изгражда всякакво движимо и недвижимо имущество, нужно за целите и предмета на дейност на Дружеството или да ги е получило изградени и да придобива всякакви видове вещни и лични права по отношение на движимото и недвижимо имущество, особено ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, да ги прехвърля на трети лица, да учредява ипотеки, залози на търговски предприятия и ипотеки в полза на трети лица; да осъществява всякакви видове транзакции с недвижимо имущество, позволени от закона, включително парцелиране и разделяне на части и обединяване и да прекратява всякакви вещни права, като ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, върху движимо и недвижимо имущество и да ги отменя и заличава от своите регистри, к) Във връзка с предмета на дейност на Дружеството, да подписва договори за обслужване, представителство, комисионерство, посредничество, както и други договори и споразумения за нуждите на предмета на дейност на Дружеството; в тази връзка, да получава краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми и да издава, приема и заверява правни и прехвърляеми инструменти, л) Дружеството има право да влиза в съдружие с местни и / или чуждестранни дружества, които са или предстои да бъдат учредени. Дружеството има право да придобива удостоверения за акции, и / или други акции / ценни книжа, при условие че не извършва дейности по управление на портфейл за акции / ценни книжа, както и че те не с характера на посредническа дейност; то има право да продава удостоверения за акции (или дялове), които притежава или други акции / ценни книжа и да ги прехвърля на трети лица и да ги залага и откупува, м) Дружеството има право да стане поръчител на други дружества, посредничещи при износа и продажбите на вътрешния пазар на Дружеството и които пряко и косвено предоставят заеми на Дружеството за неговите собствени нужди, или с които Дружеството е в преки или косвени капиталови отношения и има право да приема всички видове обезпечения. н) Дружеството има право да влиза в други дружества, с оглед целите и предмета на дейност и да осъществява всякакъв вид производствени, търговски и други операции и сделки. о) Дружеството има право да предоставя услуги за регистрация на всякакви видове права на интелектуална и индустриална собственост, като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, географски означения и знаци и топологии на интегрални схеми, пред българското Патентно ведомство и другият институции и организации в страната и чужбина, както и услуги за извършване на всякакви видове операции и сделки пред тези институции и организации, както и да действа в качеството на пълномощник на трети лица във връзка с търговски марки и патенти.

История на промените

2022.12.22+

Промяна на управители:

БАХТИЯР ДАЛГЪЧ

2022.08.16+

Промяна на управители:

НУРАЛ ЗЕЙНАЛ ХЮСЕИН

2022.06.30+

Промяна на управители:

АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ

СЕЛМА ЮНЕР

ХЮСЕИН УФУК МАХИР

2022.01.24+

Промяна на съдружници:

ШИШЕДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В 100% дял

ШИШЕДЖАМ ГЛАС ПАКИДЖИНГ Б.В 100% дял

2022.01.06+

Промяна на управители:

ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ

2021.09.28+

Промяна на съдружници:

ШИШЕДЖАМ ГЛАС ПАКИДЖИНГ Б.В 100% дял

ПАШАБАХЧЕ ИНВЕСТМЪНТ Б.В 100% дял

2020.09.02+

Промяна на предмет на дейност:

а) Да произвежда всякакви видове изделия от стъкло, домакински съдове, бутилки, електрически крушки, стъкла и други стъкларски изделия; да създава и развива производства, в които такива вещества и материали ще бъдат произвеждани и да участва във вече създадени производства от този тип; б) Освен производство на стъклени изделия и допълнителни или допълващи производства, които са свързани с това производство по някакъв начин; да създава и развива всякакви видове производства на стъкло, както и да участват в такива, в) Да създава и развива производства, при които се произвеждат продукти от стъкло, както и да участват в такива г) За да развива производства, свързани с производството на стъкло; да извършва научноизследователска дейност, да изгражда съоръжения и да участва в такива съоръжения, д) Да осъществява търговия на дребно, износ, внос, сключване на договори, търговско представителство и посреднически стопански дейности, свързани с изделия от стъкло, домакински съдове, чаши, всякакви видове стоки, произведени от стъкло и стоки за бита, принадлежности от първа необходимост, електродомакински уреди, електронни уреди и сходни стоки, които ще бъдат произвеждани от Дружеството, е) Да придобива всякакви видове права върху индустриална собственост, като например патенти, търговски марки, дизайни, които са свързани с дейността на Дружеството и се счита, че са от полза за тези дейности, и да прехвърля тези права, да поема тези права, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да поема правата върху индустриална собственост на трети лица, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да придобива и прехвърля ноу-хау и да обменя техническа информация, свързана с тях, както и да сътрудничи по отношение на тези въпроси ж) Да извършва всякакви търговски, финансови или свързани с производството сделки, нужни за осъществяване предмета на дейност на Дружеството, да влиза в съдружие с други дружества, осъществяващи тези сделки и операции, и да учредява нови дружества, с цел да гарантира, че продуктите на дружеството се продават и с цел увеличаване на продажбите си и да стане партнъор на всякакви дружества, които са били учредени и, да сключва договори за мърчандайзинг и ексклузивни договори за продажба с трети лица, з) Да осъществява всякакви видове продажби, дейности по внос и износ, свързани с предмета на дейност на Дружеството и да открива и управлява магазини във връзка с осъществяване на продажби, и стандартизация на стоките, включени в обхвата на дейност на Дружеското и да провежда изложения и изложби и да излага стоки, и) Да придобива права за търговско представителство и да открива представителства в страната и в чужбина, да предоставя на трети лица правото да действат като негови търговски представители, да открива представителства в страната и в чужбина, й) Да закупува, наема, отдава под наем, продава и изгражда всякакво движимо и недвижимо имущество, нужно за целите и предмета на дейност на Дружеството или да ги е получило изградени и да придобива всякакви видове вещни и лични права по отношение на движимото и недвижимо имущество, особено ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, да ги прехвърля на трети лица, да учредява ипотеки, залози на търговски предприятия и ипотеки в полза на трети лица; да осъществява всякакви видове транзакции с недвижимо имущество, позволени от закона, включително парцелиране и разделяне на части и обединяване и да прекратява всякакви вещни права, като ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, върху движимо и недвижимо имущество и да ги отменя и заличава от своите регистри, к) Във връзка с предмета на дейност на Дружеството, да подписва договори за обслужване, представителство, комисионерство, посредничество, както и други договори и споразумения за нуждите на предмета на дейност на Дружеството; в тази връзка, да получава краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми и да издава, приема и заверява правни и прехвърляеми инструменти, л) Дружеството има право да влиза в съдружие с местни и / или чуждестранни дружества, които са или предстои да бъдат учредени. Дружеството има право да придобива удостоверения за акции, и / или други акции / ценни книжа, при условие че не извършва дейности по управление на портфейл за акции / ценни книжа, както и че те не с характера на посредническа дейност; то има право да продава удостоверения за акции (или дялове), които притежава или други акции / ценни книжа и да ги прехвърля на трети лица и да ги залага и откупува, м) Дружеството има право да стане поръчител на други дружества, посредничещи при износа и продажбите на вътрешния пазар на Дружеството и които пряко и косвено предоставят заеми на Дружеството за неговите собствени нужди, или с които Дружеството е в преки или косвени капиталови отношения и има право да приема всички видове обезпечения. н) Дружеството има право да влиза в други дружества, с оглед целите и предмета на дейност и да осъществява всякакъв вид производствени, търговски и други операции и сделки. о) Дружеството има право да предоставя услуги за регистрация на всякакви видове права на интелектуална и индустриална собственост, като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, географски означения и знаци и топологии на интегрални схеми, пред българското Патентно ведомство и другият институции и организации в страната и чужбина, както и услуги за извършване на всякакви видове операции и сделки пред тези институции и организации, както и да действа в качеството на пълномощник на трети лица във връзка с търговски марки и патенти.

а) Да произвежда всякакви видове изделия от стъкло, домакински съдове, бутилки, електрически крушки, стъкла и други стъкларски изделия; да създава и развива производства, в които такива вещества и материали ще бъдат произвеждани и да участва във вече създадени производства от този тип; б) Освен производство на стъклени изделия и допълнителни или допълващи производства, които са свързани с това производство по някакъв начин; да създава и развива всякакви видове производства на стъкло, както и да участват в такива, в) Да създава и развива производства, при които се произвеждат продукти от стъкло, както и да участват в такива г) За да развива производства, свързани с производството на стъкло; да извършва научноизследователска дейност, да изгражда съоръжения и да участва в такива съоръжения, д) Да осъществява търговия на едро и дребно, износ, внос, сключване на договори, търговско представителство и посреднически стопански дейности, свързани с изделия от стъкло, домакински съдове, чаши, всякакви видове стоки, произведени от стъкло и стоки за бита, принадлежности от първа необходимост, електродомакински уреди, електронни уреди и сходни стоки, които ще бъдат произвеждани от Дружеството, е) Да придобива всякакви видове права върху индустриална собственост, като например патенти, търговски марки, дизайни, които са свързани с дейността на Дружеството и се счита, че са от полза за тези дейности, и да прехвърля тези права, да поема тези права, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да поема правата върху индустриална собственост на трети лица, да сключва лицензионни договори, свързани с тях, да придобива и прехвърля ноу-хау и да обменя техническа информация, свързана с тях, както и да сътрудничи по отношение на тези въпроси ж) Да извършва всякакви търговски, финансови или свързани с производството сделки, нужни за осъществяване предмета на дейност на Дружеството, да влиза в съдружие с други дружества, осъществяващи тези сделки и операции, и да учредява нови дружества, с цел да гарантира, че продуктите на дружеството се продават и с цел увеличаване на продажбите си и да стане партнъор на всякакви дружества, които са били учредени и, да сключва договори за мърчандайзинг, за складово обслужване и ексклузивни договори за продажба с трети лица, з) Да осъществява всякакви видове продажби, дейности по внос и износ, свързани с предмета на дейност на Дружеството и да открива и управлява магазини и складове във връзка с осъществяване на продажби, складиране (за поддръжка и съхранение), и стандартизация на стоките, включени в обхвата на дейност на Дружеското и да провежда изложения и изложби и да излага стоки, и) Да придобива права за търговско представителство и да открива представителства в страната и в чужбина, да предоставя на трети лица правото да действат като негови търговски представители, да открива представителства в страната и в чужбина, й) Да закупува, наема, отдава под наем, продава и изгражда всякакво движимо и недвижимо имущество, нужно за целите и предмета на дейност на Дружеството или да ги е получило изградени и да придобива всякакви видове вещни и лични права по отношение на движимото и недвижимо имущество, особено ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, да ги прехвърля на трети лица, да учредява ипотеки, залози на търговски предприятия и ипотеки в полза на трети лица; да осъществява всякакви видове транзакции с недвижимо имущество, позволени от закона, включително парцелиране и разделяне на части и обединяване и да прекратява всякакви вещни права, като ипотекиране на движима собственост, залози на търговско предприятие и ипотеки, върху движимо и недвижимо имущество и да ги отменя и заличава от своите регистри, к) Във връзка с предмета на дейност на Дружеството, да подписва договори за обслужване, представителство, комисионерство, посредничество, както и други договори и споразумения за нуждите на предмета на дейност на Дружеството; в тази връзка, да получава краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми и да издава, приема и заверява правни и прехвърляеми инструменти, л) Дружеството има право да влиза в съдружие с местни и / или чуждестранни дружества, които са или предстои да бъдат учредени. Дружеството има право да придобива удостоверения за акции, и / или други акции / ценни книжа, при условие че не извършва дейности по управление на портфейл за акции / ценни книжа, както и че те не с характера на посредническа дейност; то има право да продава удостоверения за акции (или дялове), които притежава или други акции / ценни книжа и да ги прехвърля на трети лица и да ги залага и откупува, м) Дружеството има право да стане поръчител на други дружества, посредничещи при износа и продажбите на вътрешния пазар на Дружеството и които пряко и косвено предоставят заеми на Дружеството за неговите собствени нужди, или с които Дружеството е в преки или косвени капиталови отношения и има право да приема всички видове обезпечения. н) Дружеството има право да влиза в други дружества, с оглед целите и предмета на дейност и да осъществява всякакъв вид производствени, търговски и други операции и сделки. о) Дружеството има право да предоставя услуги за регистрация на всякакви видове права на интелектуална и индустриална собственост, като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, географски означения и знаци и топологии на интегрални схеми, пред българското Патентно ведомство и другият институции и организации в страната и чужбина, както и услуги за извършване на всякакви видове операции и сделки пред тези институции и организации, както и да действа в качеството на пълномощник на трети лица във връзка с търговски марки и патенти.

2020.08.31+

Промяна на управители:

ШЕНГЮЛ АРСЛАН

ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА

2019.09.19+

Промяна на управители:

СЕРКАН ИНДЖЕ

2019.07.05+

Промяна на управители:

ГЮКХАН ГЮРАЛП

НАЗЛЪ ЗЕЙНЕП ОНУРСАЛ

2019.04.08+

Промяна на управители:

БАХТИЯР ДАЛГЪЧ

2019.02.20+

Промяна на управители:

МУАММЕР АКВИРАН

2019.01.03+

Промяна на управители:

ХЮСЕИН УФУК МАХИР

АХМЕТ ОКАН

2017.08.11+

Промяна на управители:

БЮЛЕНТ КУДЖА

2016.09.09+

Промяна на управители:

ОСМАН ЙОЗТЮРК

2016.07.25+

Промяна на управители:

ИЛКЕР АЙГЕН

2016.07.11+

Промяна на управители:

ДЖОШКУН ГЮНЕРИ

2016.06.09+

Промяна на управители:

ХАКАН ШАХИН

ХАСАН ДЕРЯ

2016.06.03+

Промяна на управители:

МУАММЕР АКВИРАН

СЕРКАН ИНДЖЕ

2016.04.01+

Промяна на съдружници:

ПАШАБАХЧЕ ИНВЕСТМЪНТ Б.В 100% дял

ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В 100% дял

2016.02.05+

Промяна на управители:

ХАКАН ШАХИН

ОСМАН ЙОЗТЮРК

ХАСАН ДЕРЯ

БЮЛЕНТ КУДЖА

ХАСАН НУТФИЕВ ШАБАНОВ

ИЛКЕР АЙГЕН

Накратко за ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ

ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД (Pasabahce Bulgaria EAD), с ЕИК 203850582, е основана на 30.12.2015 г. и е свързана с 3 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 45 000 000 лева. Представлява се от ДЖОШКУН ГЮНЕРИ - Прокурист, АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ - Представител, НУРАЛ ЗЕЙНАЛ ХЮСЕИН - Прокурист, ХАСАН НУТФИЕВ ШАБАНОВ - Прокурист, АБДУЛЛАХ КЪЛЪНЧ - Съвет на директорите, ШЕНГЮЛ АРСЛАН - Съвет на директорите, ГЮКХАН ГЮРАЛП - Съвет на директорите, СЕЛМА ЮНЕР - Съвет на директорите, ГЮКХАН ГЮРАЛП - Представител. Съдружници в ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ са ШИШЕДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В с 100% от капитала.

Дружеството е на 152 място по приходи в България за 2021 г., на 3 място в област Търговище, на 2 място в Търговище и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 2313 - Производство на опаковки и домакинско стъкло .

Средномесечната нетна работна заплата в ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ за 2021 г. е в размер на 1205 лв, което му отрежда 18 998 място по приходи в България за 2021 г., на 92 място в област Търговище, на 68 място в община Търговище и 4 по КИД - 2313.

За 2021 г. ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ реализира 31,5% ръст на приходите, -42,3% спад на печалбата, -18,2% спад на EBITDA, 10,3% ръст на активите.

Съдружия

Дружества от група - 3 (дружества със същия мажоритарен собственик - ШИШЕДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | Търговище | Действащ
2 100.0% ШИШЕДЖАМ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | Варна | Действащ
3 100.0% ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ | ЕАД | Търговище | Действащ
ШИШЕДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В

Исторически Съдружия