Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ПИК-КО АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 121157625, София , действащ

дата на основане: 03.07.1992

регистрация по ДДС: ДА - от 01.04.1994 г.

КИД 2008: 4690 - Неспециализирана търговия на едро

състояние в регистъра към 05.02.2023 последна вписана промяна на 17.03.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 582 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

271

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+19,8% trend-up

graph-green
51%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
130%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
97%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА - съвет на директорите

ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС - съвет на директорите

ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА - представител

ИВА ЙОРДАНОВОВА - съвет на директорите

Собственост:

ИМПАЛА ХОЛДИНГ 100% - акционер

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС 0% - акционер

Действителни собственици:

ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС - Действителен собственик, физическо лице

ЖОРЖ ВАЛЕНТИНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Действителен собственик, физическо лице

ИМПАЛА ХОЛДИНГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 271 393 881 0,1 %
up3
В област София (столица) 157 116 667 0,1 %
up1
В община Столична 157 116 667 0,1 %
up1
По код на икономическа дейност (4690) 5 3 852 0,1 %
up2

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 12 864 236 445 5,4 %
up2 205
В област София (столица) 9 231 73 443 12,6 %
up1 307
В община Столична 9 231 73 443 12,6 %
up1 307
По код на икономическа дейност (4690) 265 2 055 12,9 %
up60

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +19,8%
счетоводна печалба +76,8%
EBITDA +67,8%
общо активи +8,2%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 582
средна брутна месечна заплата 2 039
среден бюджет за месечна заплата 2 425
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ПИК-КО

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 149 664 139 055 138 699 176 502 186 968 135 626 139 364
оперативни приходи 148 834 137 363 135 951 173 068 186 029 135 416 138 906
нетни приходи от продажби 142 756 136 425 133 523 168 130 185 192 134 867 138 906
счетоводна печалба/загуба 8 096 7 449 11 539 14 000 8 033 3 004 3 704
оперативна печалба/загуба 10 459 8 291 11 343 11 543 8 534 3 548 4 127
нетна печалба/загуба 7 254 6 676 10 382 12 589 7 227 2 704 3 323
EBITDA 9 208 8 768 13 039 15 486 9 565 4 329 4 127
сума на всички активи 96 081 94 472 106 840 116 492 107 339 69 104 70 231
дълготрайни активи 10 003 11 665 12 857 13 625 14 165 14 686 15 055
материални запаси 28 783 31 205 23 269 18 840 14 605 28 314 43 421
парични средства 1 076 3 642 577 761 284 2 064 428
вземания общо 47 754 47 771 58 336 70 654 63 696 15 435 4 307
задължения общо 45 689 47 794 63 390 83 087 86 016 53 066 56 194
задължения към банки 12 567 10 630 11 307 9 587 9 547 9 317 11 377
собствен капитал 50 392 46 580 43 254 33 405 21 325 16 038 14 037
средно годишен персонал 189 182 199 201 196 208 182

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 188,7 184 - 194 188 188 185 186 187 190 185 184 192 192 194 193
2013 181,8 178 - 186 182 181 182 182 178 180 179 182 185 186 181 184
2012 198,9 181 - 207 207 206 206 207 204 204 202 200 197 190 183 181
2011 200,8 195 - 207 195 198 196 200 202 199 199 202 202 206 203 207
2010 195,9 191 - 201 196 196 193 191 192 192 200 201 200 197 198 195
2009 208,3 194 - 217 206 204 208 213 212 212 216 212 211 217 194 194
2008 167,2 145 - 203 145 148 147 190 191 190 193 195 202 202 203
2007 126,2 130 - 157 131 135 134 137 133 130 134 134 144 145 157
2006 120,9 116 - 128 116 117 116 118 118 121 119 121 124 126 127 128
2005 93,3 81 - 113 81 83 83 85 85 92 94 97 98 99 110 113

Регистърни данни

Наименование:

ПИК-КО

| АД

Транслитерация:

PIC-CO

ЕИК:

121157625

Адрес:

София (столица), София, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3

Основана:

03.07.1992

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 01.04.1994

КИД 2008:

4690 - Неспециализирана търговия на едро

Вписан капитал:

5 000 000 лв

Внесен капитал:

5 000 000 лв

Предмет на дейност:

производство и търговска реализация на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция (без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддържане на сгради и съоръжения, производство на строителни материали, рекламно-информационна дейност (без кино и печат), откриване и експлоатация на обекти за обществено хранене и магазинна мрежа, хотелиерство и ресторантъорство, туристически, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автомонтъорска и сервизна дейност, вътрешно- и външно икономическа дейност, внос, износ и реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство, на български и чужди юридически и физически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри (без хазарт), оказионна, консигнационна и разносна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), услуги за бита, импресарска дейност, даване под наем на имоти и вещи, опаковъчна и преработвателна дейност, в това число на какао и какаови продукти, производство на смески за хранително-вкусовата промишленост.

История на промените

2022.03.17+

Промяна на действителни собственици:

ИМПАЛА ХОЛДИНГ

ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В

ИМПАЛА КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД IMPALA СAPITAL LIMITED LTD

ГЕОРГИОС ТЕОДОРО - ЗА ИМПАЛА КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД

КОНСТАНТИНОС КОНСТАНТИНИДИС - ЗА ИМПАЛА КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД

АНТОНИОС ВОНТИТСИЯНОС - ЗА ИМПАЛА КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД

ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА - ЗА ИМПАЛА ХОЛДИНГ ООД

ИМПАЛА ХОЛДИНГ ООД

2022.03.15+

Промяна на съдружници:

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС 0,0% дял

ИМПАЛА ХОЛДИНГ АД 100,0% дял

ИМПАЛА ИНВЕСТ Б. В 100,0% дял

2019.07.30+

Промяна на управители:

ХРИСТО ПЕТРОВ МУРТАЗОВ

2018.03.28+

Промяна на управители:

ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС

2014.08.28+

Промяна на адрес:

София, район Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3

София, район Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3

2014.08.25+

Промяна на съдружници:

ИМПАЛА ИНВЕСТ Б. В 100,0% дял

ХРИСТО ПЕТРОВ МУРТАЗОВ 0,0% дял

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНДЗИЛЕОС 100,0% дял

2014.06.09+

Промяна на адрес:

София, район Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3

Панчарево, кв. КАЗИЧЕНЕ, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. ИНДУСТРИАЛНА 3

2014.02.27+

Промяна на управители:

ИВА ЙОРДАНОВОВА

ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС

2013.08.12+

Промяна на предмет на дейност:

производство и търговска реализация на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция (без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддържане на сгради и съоръжения, производство на строителни материали, рекламно-информационна дейност (без кино и печат), откриване и експлоатация на обекти за обществено хранене и магазинна мрежа, хотелиерство и ресторантъорство, туристически, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автомонтъорска и сервизна дейност, вътрешно- и външно икономическа дейност, внос, износ и реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство, на български и чужди юридически и физически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри (без хазарт), оказионна, консигнационна и разносна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), услуги за бита, импресарска дейност, даване под наем на имоти и вещи, опаковъчна и преработвателна дейност, в това число на какао и какаови продукти, производство на смески за хранително-вкусовата промишленост.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ТИПА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИННА МРЕЖА. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО. ТУРИСТИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. АВТОМОНТЪОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. МЕНИДЖМЪНТ, НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ/, ОКАЗИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА БИТА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ, ОПАКОВАЧНА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО НА КАКАО И КАКАОВИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СМЕСКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

2010.09.29+

Промяна на капитала:

5 000 000 лв.

500 000 лв.

2009.06.01+

Промяна на управители:

ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС

2009.05.26+

Промяна на управители:

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС

ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС

2008.10.29+

Промяна на управители:

ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА

ЕЛИЦА МИХАЙЛОВА СОТИРОВА

Промяна на предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ТИПА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИННА МРЕЖА. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО. ТУРИСТИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. АВТОМОНТЪОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. МЕНИДЖМЪНТ, НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ/, ОКАЗИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА БИТА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ, ОПАКОВАЧНА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО НА КАКАО И КАКАОВИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СМЕСКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ТИПА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИННА МРЕЖА. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО. ТУРИСТИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. АВТОМОНТЪОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. МЕНИДЖМЪНТ, НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ/, ОКАЗИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА БИТА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ, ОПАКОВАЧНА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

Промяна на адрес:

Панчарево, кв. КАЗИЧЕНЕ, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. ИНДУСТРИАЛНА 3

София, район Лозенец, ул. БУНТОВНИК 35, ет. 7, ап. 27

Накратко за ПИК-КО

ПИК-КО АД (PIC-CO), с ЕИК 121157625, е основана на 03.07.1992 г. и е свързана с 6 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 5 000 000 лева. Представлява се от ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА - Съвет на директорите, ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС - Съвет на директорите, ИВЕТА СЕВЕРИНОВА БАЛИЕВА - Представител, ИВА ЙОРДАНОВОВА - Съвет на директорите. Съдружници в ПИК-КО са ИМПАЛА ХОЛДИНГ с 100,0% от капитала, ДИМИТРИОС НИКОЛАОС ВИНТЗИЛЕОС с 0,0% от капитала.

Дружеството е на 271 място по приходи в България за 2021 г., на 157 място в област София (столица), на 157 място в Столична и на 5 място по приходи в своята индустрия по КИД 4690 - Неспециализирана търговия на едро .

Средномесечната нетна работна заплата в ПИК-КО за 2021 г. е в размер на 1582 лв, което му отрежда 12 864 място по приходи в България за 2021 г., на 9231 място в област София (столица), на 9231 място в община Столична и 265 по КИД - 4690.

За 2021 г. ПИК-КО реализира 19,8% ръст на приходите, 76,8% ръст на печалбата, 67,8% ръст на EBITDA, 8,2% ръст на активите.

Съдружия

Асоциирани дружества - 1 (в които ПИК-КО има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 16.7% ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен

Дружества от група - 5 (дружества със същия мажоритарен собственик - ИМПАЛА ХОЛДИНГ АД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% РЕНТАЛУКС | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% ФРЕШ ЛОДЖИК | ЕАД | Пловдив | Действащ
3 100.0% ПИК-КО | АД | София | Действащ
4 99.9% РИГАНА | АД | София | Действащ
5 50.0% ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС | АД | Пловдив | Действащ
ИМПАЛА ХОЛДИНГ | АД | Казичене | Действащ - дружество майка

Понастоящем в съдружие със - 5

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 16.7% ПОНС-ХОЛДИНГ ООД ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен
2 16.7% ТЕРА ТАНГРА ООД ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен
3 16.7% ФАБРИКА МЕДИКЕТ АД ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен
4 16.7% ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен
5 16.7% КАРО ТРЕЙДИНГ ООД ЦСКА ВЪЗРАЖДАНЕ АД | АД | София | Замразен

Исторически Съдружия