Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

СОФИЯ ПАРК АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 175255708, София , действащ

дата на основане: 02.10.2003

регистрация по ДДС: ДА - от 22.03.2007 г.

КИД 2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

състояние в регистъра към 02.02.2023 последна вписана промяна на 28.07.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

1 050

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

-62,3% trend-down

graph-green
58%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
103%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
71%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

СЕРГЕЙ КУШЕНОВ - съвет на директорите

ЕРЛАН САЛЬМЕНОВ - съвет на директорите

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ - съвет на директорите

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ - представител

Собственост:

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС 85% - акционер

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП 10% - акционер

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ 2% - акционер

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ 1% - акционер

Действителни собственици:

АТАНАС СТОЯНОВ ГАРОВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

САУРАНБЕК АСЛАНОВИЧ МУСИН - Действителен собственик, физическо лице

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 1 050 393 881 0,3 %
down-753
В област София (столица) 566 116 667 0,5 %
down-393
В община Столична 566 116 667 0,5 %
down-393
По код на икономическа дейност (6820) 5 15 132 0,0 %
down-4

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България n.a.
В област София (столица) n.a.
В община Столична n.a.
По код на икономическа дейност (6820) n.a.

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи -62,3%
счетоводна печалба -62,0%
EBITDA -490,9%
общо активи +0,4%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 0
средна брутна месечна заплата 0
среден бюджет за месечна заплата 0
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за СОФИЯ ПАРК

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 1 353 209 0 0 0 1 2
оперативни приходи 1 349 209 0 0 0 0 1
нетни приходи от продажби 0 0 0 0 0 0 0
счетоводна печалба/загуба -385 0 -812 -659 -430 -527 -580
оперативна печалба/загуба -102 209 -190 -138 -165 -236 -569
нетна печалба/загуба -342 0 -812 -659 -430 -527 -580
EBITDA -385 0 -812 -659 -430 -238 -580
сума на всички активи 34 560 31 698 31 864 31 866 33 323 32 888 33 657
дълготрайни активи 33 125 31 471 31 484 31 444 32 686 32 098 31 382
материални запаси 0 0 0 0 0 0 0
парични средства 1 174 101 20 59 330 254 238
вземания общо 218 125 360 363 307 531 2 037
задължения общо 29 712 26 508 25 977 25 362 26 160 25 295 25 537
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 4 768 5 110 5 692 6 504 7 163 7 593 8 120
средно годишен персонал 0 0 0 0 0 0 0

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2021 -
2020 -
2019 -
2017 -
2016 -
2015 -

Регистърни данни

Наименование:

СОФИЯ ПАРК

| АД

Транслитерация:

SOFIA PARK AD

ЕИК:

175255708

Адрес:

София (столица), София, ж.к. Мултифункционален комплекс " Гаритидж парк", Донка Ушлинова 2, бл. офис сграда 3, вх. 0, ет. М, ап. 0

Основана:

02.10.2003

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 22.03.2007

КИД 2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Вписан капитал:

132 604 160 лв

Внесен капитал:

132 604 160 лв

Предмет на дейност:

придобиване, стопанисване, отдаване под аренда, ползване, администриране, управляване, учредяване на права, реклама, строеж и отчуждаване на недвижими имоти от градски и селски тип, земеделски и горски, а също така и недвижими имоти на промишлени, транспортно-логистични комплекси, търговски, развлекателни и бизнес центрове и паркове; изготвянето, изпълнението и реализирането на проекти – директно, с подизпълнители, с конкурси или публични или частни търгове; извършване на всички онези дейности нужни за предоставянето на цялостни търговски консултантски услуги, свързани със сектора на недвижимите имоти; развитие и градоустройствено планиране; управление на жилищни комплекси от градски и селски тип; посредничество при наеми, покупко-продажби, прехвърляния, замяна и промоции; измервания и планиметрия; допълнителни услуги и съвети в областта на недвижимите имоти; производство и търговия на селскостопанските култури, лозарство, животновъдство, разработка и стопанисване на селски и животновъдни стопанства; както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона; изброените дейности могат да бъдат развивани от дружеството по косвен начин, изцяло или частично и посредством участието на други дружества с аналогични или идентични предмети на дейност.

История на промените

2022.07.28+

Промяна на съдружници:

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 85% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 10% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,5% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2% дял

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3% дял

2020.08.11+

Промяна на адрес:

София, район Витоша, ж.к. Мултифункционален комплекс " Гаритидж парк", Донка Ушлинова 2, бл. офис сграда 3, вх. 0, ет. М, ап. 0

София, район Витоша, ж.к. София парк Търговска зона, , бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 7

2019.10.09+

Промяна на управители:

ЕРЛАН САЛЬМЕНОВ

ЕРЛАН САЛЪМЕНОВ

2018.10.22+

Промяна на капитала:

132 604 160 лв.

121 738 440 лв.

2018.09.26+

Промяна на съдружници:

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2% дял

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90,0% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

Промяна на капитала:

121 738 440 лв.

110 829 280 лв.

2018.06.18+

Промяна на съдружници:

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90,0% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90,0% дял

Промяна на капитала:

110 829 280 лв.

99 963 540 лв.

2018.06.04+

Промяна на съдружници:

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС ЕООД 90,0% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,1% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 93,1% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,4% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 3,5% дял

Промяна на капитала:

99 963 540 лв.

96 703 820 лв.

2017.12.14+

Промяна на съдружници:

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,1% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 93,1% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,4% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 3,5% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 90,1% дял

Промяна на капитала:

96 703 820 лв.

67 366 370 лв.

2017.11.08+

Промяна на съдружници:

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,0% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,0% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,0% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 90,1% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,7% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 4,6% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,6% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 91,1% дял

Промяна на капитала:

67 366 370 лв.

54 380 620 лв.

2017.08.21+

Промяна на съдружници:

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,7% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 4,6% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,6% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 91,1% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,1% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,6% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,1% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 89,1% дял

Промяна на капитала:

54 380 620 лв.

44 601 470 лв.

2017.08.17+

Промяна на съдружници:

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 3,1% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 5,6% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2,1% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 89,1% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,3% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 91,4% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,8% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,5% дял

2017.05.30+

Промяна на съдружници:

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,3% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 91,4% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,8% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,5% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 97,2% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,4% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,8% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,6% дял

Промяна на капитала:

44 601 470 лв.

40 897 470 лв.

2017.05.12+

Промяна на съдружници:

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 97,2% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,4% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,8% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,6% дял

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 96,3% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,7% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,9% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,1% дял

Промяна на капитала:

40 897 470 лв.

31 118 320 лв.

2016.10.17+

Промяна на съдружници:

МОНОТЕО КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 96,3% дял

3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0,7% дял

АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП ЕООД 1,9% дял

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 1,1% дял

ИДЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ИНК 100% дял

Промяна на капитала:

31 118 320 лв.

11 560 020 лв.

2014.12.15+

Промяна на адрес:

София, район Витоша, ж.к. София парк Търговска зона, , бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 7

София, район Средец, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10, ет. 3

2014.07.11+

Промяна на управители:

ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ

СЕРГЕЙ КУШЕНОВ

ЕРЛАН САЛЪМЕНОВ

ВЯРА ЛИЛКОВА КУКУШЕВА

АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ КАМЕНОВ

ИВОН СТАНИСЛАВОВА СПАХИЙСКА

2014.06.02+

Промяна на съдружници:

ИДЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ИНК 100% дял

МД СЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД 100% дял

Промяна на управители:

ВЯРА ЛИЛКОВА КУКУШЕВА

АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ КАМЕНОВ

ИВОН СТАНИСЛАВОВА СПАХИЙСКА

ЕВАРИСТО ХАНС ПАЕС РАСМУСЕН

ТОМАС ПОЛ ЕДУАРД ШОТЕНС

ЛИАД БАРЗИЛАЙ

2014.02.27+

Промяна на управители:

ЛИАД БАРЗИЛАЙ

ИЛАН ХАДАР

2011.07.21+

Промяна на наименованието:

СОФИЯ ПАРК

ФОРУМ СОФИЯ

Промяна на съдружници:

МД СЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД 100% дял

МУЛТИ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС САРЛ 20% дял

МД СЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД 80% дял

Промяна на управители:

ХЕНРИКУС ЙОХАНЕС ПЕТРУС ВАН ДЮРЕН

ФРАНК АЛЕКСАНДЪР ТРИЙС

Промяна на легалната форма:

Еднолично акционерно дружество

Акционерно дружество

2011.01.03+

Промяна на управители:

ФРАНК АЛЕКСАНДЪР ТРИЙС

ЕВАРИСТО ХАНС ПАЕС РАСМУСЕН

ИЛАН ХАДАР

ТОМАС ПОЛ ЕДУАРД ШОТЕНС

НИКОЛАС ВИЛКЕС ВЕЛДХУИС

ХЕНРИХ ВАЛТЕР ШВЕГЛЕР

ПЕТЕР ВАЙНЦИРЛ

ГЕОРГ ЙОЗЕФ КУЦИАН

Накратко за СОФИЯ ПАРК

СОФИЯ ПАРК АД (SOFIA PARK AD), с ЕИК 175255708, е основана на 02.10.2003 г. и е свързана с 2 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 132 604 160 лева. Представлява се от СЕРГЕЙ КУШЕНОВ - Съвет на директорите, ЕРЛАН САЛЬМЕНОВ - Съвет на директорите, ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ - Съвет на директорите, ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ - Представител. Съдружници в СОФИЯ ПАРК са ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС с 85% от капитала, АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП с 10% от капитала, ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ с 1,5% от капитала, 3 ДИ Р. Е. МЕНИДЖМЪНТ с 1,0% от капитала.

Дружеството е на 1 050 място по приходи в България за 2021 г., на 566 място в област София (столица), на 566 място в Столична и на 5 място по приходи в своята индустрия по КИД 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

За 2021 г. СОФИЯ ПАРК реализира -62,3% спад на приходите, -62,0% спад на печалбата, -490,9% спад на EBITDA, 0,4% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 1 (в които СОФИЯ ПАРК има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 85.0% БИСТРИЦА ВИЛАС | АД | София | Действащ
СОФИЯ ПАРК - дружество майка

Понастоящем в съдружие със - 1

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 15.0% ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ НИКОЛОВ БИСТРИЦА ВИЛАС | АД | София | Действащ

Исторически Съдружия