Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

АЛБЕНА АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 834025872, Оброчище , действащ

дата на основане: 25.04.1990

регистрация по ДДС: ДА - от 01.04.1994 г.

КИД 2008: 5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 16.05.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

935 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

806

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+54,4% trend-up

graph-green
19%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
254%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
434%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

МИГЛЕНА ПЕТКОВА ПЕНЕВА - съвет на директорите

ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ - съвет на директорите

ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ - съвет на директорите

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - съвет на директорите

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ - съвет на директорите

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ - представител

Собственост:

АЛБЕНА ХОЛДИНГ 33% - акционер

АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 21% - акционер

ОБЩИНА БАЛЧИК 7% - акционер

ХАНЗАПАНК 1% - акционер

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 806 393 881 0,2 %
up251
В област Добрич 7 8 109 0,1 %
up5
В община Балчик 2 869 0,2 %
even0
По код на икономическа дейност (5610) 2 10 997 0,0 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 27 170 236 445 11,5 %
up1 178
В област Добрич 273 4 482 6,1 %
up52
В община Балчик 30 427 7,0 %
up2
По код на икономическа дейност (5610) 109 9 038 1,2 %
down-26

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +54,4%
счетоводна печалба -128,2%
EBITDA +204,0%
общо активи +2,0%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 935
средна брутна месечна заплата 1 205
среден бюджет за месечна заплата 1 433
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за АЛБЕНА

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 81 563 84 408 83 298 82 670 79 702 100 240 98 590
оперативни приходи 80 955 82 911 79 505 80 169 77 131 79 515 95 079
нетни приходи от продажби 74 529 81 882 79 224 79 856 76 749 79 080 94 472
счетоводна печалба/загуба 9 385 15 862 18 562 9 539 10 334 35 552 15 384
оперативна печалба/загуба 12 747 17 099 16 638 9 973 10 708 17 772 20 429
нетна печалба/загуба 8 432 14 566 16 690 8 615 9 337 32 020 13 885
EBITDA 23 263 28 552 32 901 25 280 26 728 53 029 30 150
сума на всички активи 503 543 459 425 444 692 450 317 459 288 464 379 455 585
дълготрайни активи 380 096 345 481 339 369 348 071 384 491 396 579 410 041
материални запаси 2 499 2 828 2 436 2 656 2 494 2 310 2 650
парични средства 1 282 496 1 762 351 5 592 3 263 503
вземания общо 5 760 2 089 9 215 8 041 12 906 10 655 13 403
задължения общо 92 774 71 049 93 686 114 116 130 278 142 653 168 177
задължения към банки 75 423 51 717 62 572 79 613 99 094 112 044 127 475
собствен капитал 393 358 372 723 351 006 336 201 329 010 321 726 287 408
средно годишен персонал 1 732 1 659 1 547 1 697 1 606 1 380 1 695

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 1,731,5 333 - 3 639 333 340 395 1 039 1 904 3 353 3 639 3 513 3 167 1 829 748 518
2013 1,658,6 301 - 3 504 301 307 334 827 1 979 3 258 3 504 3 387 3 086 1 759 708 453
2012 1,547,2 237 - 3 384 239 237 297 769 1 386 3 076 3 384 3 254 2 892 1 712 906 414
2011 1,696,6 314 - 3 525 331 314 423 965 1 871 3 407 3 525 3 374 3 011 1 974 803 361
2010 1,606,5 333 - 3 247 338 333 499 826 1 406 2 849 3 247 3 172 2 829 1 762 1 360 657
2009 1,379,7 346 - 2 796 350 364 346 869 1 422 2 653 2 796 2 650 2 311 1 406 940 449
2008 1,695,3 426 - 3 226 430 426 470 1 116 1 758 2 736 3 226 3 101 2 650 1 946 1 554 931
2007 1,909,9 598 - 3 367 647 598 689 1 056 1 977 3 017 3 367 3 218 2 833 2 302 1 929 1 286
2006 2,329,9 512 - 3 868 512 561 733 1 486 2 656 3 503 3 868 3 819 3 485 2 851 2 570 1 915
2005 2,150,3 559 - 3 680 569 559 653 1 670 2 616 3 257 3 680 3 481 3 210 2 721 2 278 1 109

Регистърни данни

Наименование:

АЛБЕНА

| АД

Транслитерация:

ALBENA

ЕИК:

834025872

Адрес:

Добрич, Оброчище, КК"АЛБЕНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Основана:

25.04.1990

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 01.04.1994

КИД 2008:

5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

Вписан капитал:

4 273 126 лв

Внесен капитал:

4 273 126 лв

Предмет на дейност:

Хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона.

История на промените

2021.12.22+

Промяна на управители:

МИГЛЕНА ПЕТКОВА ПЕНЕВА

ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ

РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ

2019.07.05+

Промяна на управители:

ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

2016.05.12+

Промяна на управители:

ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА

ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА

2015.06.26+

Промяна на управители:

ЖЕЛЬО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ

2013.06.04+

Промяна на управители:

ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА

2011.07.08+

Промяна на предмет на дейност:

Хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона.

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ ВНОС И МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНО-АРТИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНАЛНО-БИТОВИ, РЕКЛАМНИ, СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СКЛЮЧВАНЕ СДЕЛКИ И ИЗВЪРШВАНЕ ПЛАЩАНИЯ С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАНЕ СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТА В НАЛИЧНОСТ И ПО БЕЗКАСОВ НАЧИН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АВИАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАСТНИЕВЪДНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗКУПВАТЕЛНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ.

Накратко за АЛБЕНА

АЛБЕНА АД (ALBENA), с ЕИК 834025872, е основана на 25.04.1990 г. и е свързана с 17 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 4 273 126 лева. Представлява се от МИГЛЕНА ПЕТКОВА ПЕНЕВА - Съвет на директорите, ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите, ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ - Съвет на директорите, МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Съвет на директорите, КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ - Съвет на директорите, КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ - Представител. Съдружници в АЛБЕНА са АЛБЕНА ХОЛДИНГ с 33,0% от капитала, АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ с 20,6% от капитала, ОБЩИНА БАЛЧИК с 7,5% от капитала, ХАНЗАПАНК с 1,3% от капитала.

Дружеството е на 806 място по приходи в България за 2021 г., на 7 място в област Добрич, на 2 място в Балчик и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване.

Средномесечната нетна работна заплата в АЛБЕНА за 2021 г. е в размер на 935 лв, което му отрежда 27 170 място по приходи в България за 2021 г., на 273 място в област Добрич, на 30 място в община Балчик и 109 по КИД - 5610.

За 2021 г. АЛБЕНА реализира 54,4% ръст на приходите, -128,2% спад на печалбата, 204,0% ръст на EBITDA, 2,0% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 12 (в които АЛБЕНА има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% АЛБЕНА ТУР | ЕАД | Оброчище | Действащ
2 100.0% МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪРМЕДИКА-АЛБЕНА | ЕАД | Оброчище | Действащ
3 100.0% БЯЛАТА ЛАГУНА | ЕАД | Топола | Действащ
4 100.0% СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МЕДИКА-АЛБЕНА | ЕООД | Оброчище | Действащ
5 100.0% АЛФА КОНСУЛТ 2000 | ЕООД | Варна | Действащ
6 100.0% ИНТЕРСКАЙ | АД | Лесново | Действащ
7 100.0% ПРИМОРСКО КЛУБ | ЕАД | Приморско | Действащ
8 97.7% ЕКО АГРО | АД | Оброчище | Действащ
9 91.5% БЪЛГАРИЯ - 29 | АД | София | Действащ
10 74.7% ТИХИЯ КЪТ | АД | Балчик | Действащ
11 67.0% ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
12 100.0% ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЧЕРНО МОРЕ | ЕООД | Оброчище | Замразен
АЛБЕНА - дружество майка

Асоциирани дружества - 5 (в които АЛБЕНА има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 49.0% ЗДРАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИКА - АЛБЕНА | АД | Оброчище | Действащ
2 45.0% ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
3 37.0% ИДИС | АД | Варна | Действащ
4 29.0% АЛБЕНА-АВТОТРАНС | АД | Оброчище | Действащ
5 10.0% СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация

Понастоящем в съдружие със - 41

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 68.4% АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АЛБЕНА-АВТОТРАНС | АД | Оброчище | Действащ
2 51.0% ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР - НЕДА ЕООД ЗДРАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИКА - АЛБЕНА | АД | Оброчище | Действащ
3 25.3% ОБЩИНА БАЛЧИК ТИХИЯ КЪТ | АД | Балчик | Действащ
4 20.4% КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
5 13.2% МИХАИЛ ЙОРДАНОВ СТОЕВ ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
6 12.4% РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
7 10.6% МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
8 6.8% АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ - 29 | АД | София | Действащ
9 4.6% СВИЛЕН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
10 4.0% АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
11 2.5% ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕЛЕБОВА ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
12 2.3% АНДРЕАС КРИСТИАН ЖУЛИЕН ХЕРЛИЦКА ЕКО АГРО | АД | Оброчище | Действащ
13 1.9% АЛФА КОНСУЛТ 2000 ЕООД ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
14 1.9% НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
15 1.2% ДИМИТЪР ИВАНОВ КРАЙЧЕВ ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
16 0.9% ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА ИВАНОВА ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
17 0.9% АНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
18 0.9% МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХУБЕСЕРЯН ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
19 0.9% МАРИНА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
20 0.7% РУМЯНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА ЕКОСТРОЙ | АД | Добрич | Действащ
21 0.6% ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
22 0.6% ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
23 0.4% ТАТЯНА ЕНЧЕВА ДЖИЛЯНОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
24 0.4% МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АЛБЕНА-АВТОТРАНС | АД | Оброчище | Действащ
25 0.4% ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
26 0.3% ЗДРАВКО ЖЕЛЕВ СТАЙКОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
27 0.3% ДИМИТРИНА ДИМОВА ПЕТРОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
28 0.3% МАРИЯ ХРИСТОВА ДРЕХАРОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
29 0.3% ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
30 0.2% АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
31 0.2% РУМЕН МИХАЙЛОВ КИРОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
32 0.1% МАРИАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
33 0.1% СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
34 0.1% ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
35 0.1% ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ | АД | Оброчище | Действащ
36 0.0% ЕЛКА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА-ПАРАШКЕВОВА ИДИС | АД | Варна | Действащ
37 26.5% ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация
38 22.6% ТОДОР КОЛЕВ РАДЕВ СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация
39 19.0% ЧАПКО ЯХЕР СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация
40 11.3% МАРИАНА ИВАНОВА СТРЕЙП СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация
41 10.6% НАГЕЛФОРТ ЙОХАННЕС ВИЛХЕЛМУС СЪНИ ГРИЙНС | АД | с. Батово | в ликвидация

Исторически Съдружия