Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 103551629, Езерово , действащ

дата на основане: 30.06.2000

регистрация по ДДС: ДА - от 12.07.2000 г.

КИД 2008: 3511 - Производство на електрическа енергия

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 12.04.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

1 806 лв. trend-down

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

441

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+187,0% trend-up

graph-green
79%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
44%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
27%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

АНДРИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ - съвет на директорите

ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ - съвет на директорите

ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ - представител

АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - съвет на директорите

Собственост:

СИГДА 100% - едноличен собственик на капитала

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 441 393 881 0,1 %
up705
В област Варна 24 29 942 0,1 %
up43
В община Белослав 1 304 0,3 %
even0
По код на икономическа дейност (3511) 9 2 316 0,4 %
up6

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 10 614 236 445 4,5 %
down-2 291
В област Варна 633 16 784 3,8 %
down-169
В община Белослав 5 177 2,8 %
even0
По код на икономическа дейност (3511) 95 730 13,0 %
down-14

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +187,0%
счетоводна печалба +391,0%
EBITDA +1 098,8%
общо активи +1,5%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 1 806
средна брутна месечна заплата 2 327
среден бюджет за месечна заплата 2 768
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ТЕЦ ВАРНА

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 76 825 78 075 191 881 390 641 268 692 244 294 330 367
оперативни приходи 76 526 77 792 191 567 299 259 265 300 231 373 317 446
нетни приходи от продажби 72 967 77 388 167 481 299 265 266 006 231 373 317 446
счетоводна печалба/загуба -75 086 -74 541 -11 468 72 797 327 11 379 -12 310
оперативна печалба/загуба 0 0 0 0 0 0 0
нетна печалба/загуба -76 323 -67 555 -15 007 65 515 345 10 194 -11 110
EBITDA -50 884 -20 851 28 385 98 977 24 575 40 082 16 075
сума на всички активи 126 354 199 797 277 893 338 806 333 720 519 052 532 306
дълготрайни активи 16 599 37 607 91 275 124 245 147 085 167 630 193 949
материални запаси 3 740 87 088 121 631 83 237 68 850 99 186 125 698
парични средства 74 869 37 267 18 402 34 193 62 639 62 899 21 863
вземания общо 29 957 35 084 45 044 91 625 54 650 189 268 190 714
задължения общо 10 292 8 082 31 058 68 470 39 813 45 003 68 451
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 89 589 165 886 233 519 270 336 293 907 474 049 463 855
средно годишен персонал 323 407 478 513 552 600 672

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 323,4 306 - 375 375 326 326 324 324 328 321 318 316 310 307 306
2013 407,3 383 - 420 420 418 417 417 418 418 417 417 390 387 385 383
2012 478,3 446 - 506 506 482 483 484 482 483 482 477 474 472 469 446
2011 513,3 494 - 534 534 532 530 514 512 511 507 514 494 507 503 502
2010 551,8 533 - 584 584 583 567 563 554 545 542 543 542 533 533 533
2009 599,9 584 - 622 621 622 616 609 607 598 592 588 589 587 586 584
2008 671,7 622 - 771 771 765 765 653 650 651 640 646 638 633 626 622
2007 819,6 782 - 854 854 848 841 836 835 829 814 812 801 794 782 789
2006 874,7 858 - 888 886 888 884 888 882 875 875 871 869 862 858 858
2005 905,7 894 - 915 915 914 912 908 911 908 904 903 897 906 894 896

Регистърни данни

Наименование:

ТЕЦ ВАРНА

| ЕАД

Транслитерация:

TPP VARNA

ЕИК:

103551629

Адрес:

Варна, Езерово, Площадка на ТЕЦ - ВАРНА

Основана:

30.06.2000

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 12.07.2000

КИД 2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Вписан капитал:

8 505 500 лв

Внесен капитал:

8 505 500 лв

Предмет на дейност:

Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, търговия с електрическа енергия, пристанищна дейност и свързаните с нея агентиране и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, вътрешна и външна търговия, импорт-експорт, реекспорт, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.

История на промените

2022.04.12+

Промяна на адрес:

Езерово, Площадка на ТЕЦ - ВАРНА

Езерово, Площадка на ТЕЦ - ВАРНА

2022.01.14+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ

Промяна на адрес:

Езерово, Площадка на ТЕЦ - ВАРНА

Езерово, Площадка на ТЕЦ - ВАРНА

2018.10.03+

Промяна на управители:

АХМЕД ДЕМИР ДОГАН

2018.01.18+

Промяна на съдружници:

СИГДА ООД 100% дял

ЧЕЗ А.С. АД 100% дял

Промяна на управители:

АНДРИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ

ЛИБОР КИЧМЕР

КАРЕЛ КРАЛ

МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ

МАРЕК ШЛЕГЛ

ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ

ИРЖИ РИВОЛА

Промяна на предмет на дейност:

Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, търговия с електрическа енергия, пристанищна дейност и свързаните с нея агентиране и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, вътрешна и външна търговия, импорт-експорт, реекспорт, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.

производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтно дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения,търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт

2016.01.04+

Промяна на управители:

КАРЕЛ КРАЛ

ПЕТЪР БАРАН

МАРЕК ХАНЧ

ЛАДИСЛАВ ШТЕПАНЕК

2013.05.23+

Промяна на управители:

МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ

ИРЖИ РИВОЛА

РИХАРД ПАШКО

КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ

2013.01.16+

Промяна на управители:

ЛИБОР КИЧМЕР

РОСТИСЛАВ РОЖНОВСКИ

2012.09.24+

Промяна на предмет на дейност:

производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтно дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения,търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ; СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОПРОИЗВОДСТВОТО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С РАЗТОВАРВАНЕ НА ВЪГЛИЩА; ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

2012.03.28+

Промяна на управители:

РОСТИСЛАВ РОЖНОВСКИ

МАРЕК ХАНЧ

МАРТИН ХАНЧАР

ПЕТР ИРОУШ

2011.08.24+

Промяна на управители:

МАРТИН ХАНЧАР

ПЕТЪР БАРАН

ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИРЖИ ПРОХАЗКА

2011.02.05+

Промяна на управители:

КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ

ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ

ЯН ВАВЕРА

ПЕТЪР БАРАН

2011.01.19+

Промяна на управители:

РИХАРД ПАШКО

ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЯН ВАВЕРА

ПЕТЪР БАРАН

ЛЮБОШ ПАВЛАС

МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ

ВАЦЛАВ ХЛОУБА

ВЛАДИМИР ШМАЛЦ

2010.02.19+

Промяна на управители:

ВАЦЛАВ ХЛОУБА

МАРЕК ШЛЕГЛ

ЯН ВАВЕРА

ПЕТЕР БОДНАР

2008.09.08+

Промяна на управители:

МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

2008.05.10+

Промяна на управители:

ЛАДИСЛАВ ШТЕПАНЕК

ВЛАДИМИР ШМАЛЦ

ЛЮБОШ ПАВЛАС

ПЕТЕР БОДНАР

ПЕТР ИРОУШ

Накратко за ТЕЦ ВАРНА

ТЕЦ ВАРНА ЕАД (TPP VARNA), с ЕИК 103551629, е основана на 30.06.2000 г. и е свързана с 7 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 8 505 500 лева. Представлява се от АНДРИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ - Съвет на директорите, ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ - Съвет на директорите, ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ - Представител, АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - Съвет на директорите. Съдружници в ТЕЦ ВАРНА са СИГДА с 100% от капитала.

Дружеството е на 441 място по приходи в България за 2021 г., на 24 място в област Варна, на 1 място в Белослав и на 9 място по приходи в своята индустрия по КИД 3511 - Производство на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ТЕЦ ВАРНА за 2021 г. е в размер на 1806 лв, което му отрежда 10 614 място по приходи в България за 2021 г., на 633 място в област Варна, на 5 място в община Белослав и 95 по КИД - 3511.

За 2021 г. ТЕЦ ВАРНА реализира 187,0% ръст на приходите, 391,0% ръст на печалбата, 1 098,8% ръст на EBITDA, 1,5% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 5 (в които ТЕЦ ВАРНА има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ДЕЛТА ЕПСИЛОН | ЕАД | София | Действащ
2 100.0% ОТМАНЛИ ВИЛИДЖ | ЕООД | Езерово | Действащ
3 100.0% ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ЕЗЕРОВО | ЕАД | Езерово | Действащ
4 100.0% ЕЛЕКТРИК СЕКЮРИТИ | ЕАД | Езерово | Действащ
5 100.0% ПОРТ ЛОГИСТИКА БУРГАС | ЕООД | Езерово | Замразен
ТЕЦ ВАРНА - дружество майка

Асоциирани дружества - 1 (в които ТЕЦ ВАРНА има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 2.8% ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ

Понастоящем в съдружие със - 51

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 10.7% ЧЕРНО МОРЕ АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
2 10.3% СОЛВЕЙ СОДИ АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
3 10.1% ЕМИЛ СТОИЛОВ ИВАНОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
4 4.8% ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
5 4.2% ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
6 4.0% ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
7 3.8% НАНЮ СЛАВОВ СЛАВОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
8 3.8% МОНТАЖИ ЕАД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
9 3.4% ЗСК - ДЕВНЯ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
10 2.6% ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯНЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
11 2.6% НОРД АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
12 2.4% ДОМОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
13 2.2% ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
14 2.2% ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
15 2.2% ЕТ НИК-ПОЛ - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
16 1.6% ЕЛИЗ АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
17 1.4% ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАЙНОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
18 1.2% ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЕАД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
19 1.2% НИНА ТОДОРОВА КОЖУХАРОВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
20 1.2% ИЗОТСЕРВИЗ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
21 1.2% ДРУЖБА СТИЛ АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
22 1.2% АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
23 1.2% ТПО-ВАРНА-ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ ПРОЕКТИРАНЕ И БИЗНЕС ОСИГУРЯВАНЕ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
24 1.0% ДЕВНЯ ИНВЕСТ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
25 1.0% ПРОВАДСОЛ ЕАД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
26 1.0% ПАРКСТРОЙ ЕООД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
27 1.0% ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА-ВАРНА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
28 0.8% ЛАЗУР АД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
29 0.8% ЙОРДАН КИРИЛОВ КИРОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
30 0.8% ИВАН ИЛИЕВ ТОДОРОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
31 0.8% СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-ВАРНА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
32 0.8% ДФТАУС ГР.ВАРНА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
33 0.6% ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ЗОИН ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
34 0.6% БОЯН КРУМОВ КОЛЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
35 0.4% ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НОЙКОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
36 0.4% ГЕОРГИ САВОВ АРНАУДОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
37 0.4% СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
38 0.4% ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
39 0.4% РАДИ СТАНЧЕВ РАДЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
40 0.4% МИХАИЛ РАЙКОВ ДЕНЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
41 0.4% МАРИНЧО ТОТЕВ МАРИНОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
42 0.4% ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
43 0.4% СТРОИТЕЛНА КЪЩА-ЧОНКОВ ООД ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
44 0.2% ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ 2020 ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
45 0.2% ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ТЕПАВИЧАРОВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
46 0.2% АНДРЕЯН ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
47 0.2% ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ МАРИНОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
48 0.2% НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА СТОЕВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
49 0.2% ИВАН СТОЯНОВ МИШЕВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
50 0.2% ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ РАНГЕЛОВ ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ
51 0.2% РАЙНА БОЖКОВА ГАНЕВА ПРИБОЙ | ООД | Варна | Действащ

Исторически Съдружия