Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 831040933, София , действащ

дата на основане: 13.05.1993

регистрация по ДДС: ДА - от 28.12.1999 г.

КИД 2008: 6512 - Друго застраховане, без животозастраховане

състояние в регистъра към 29.01.2023 последна вписана промяна на 08.09.2022 последни финансови данни за 2020

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Място по приходи в България за 2020 г.

732

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2020 г.

-4,1% trend-down

graph-green
40%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2020 г.
icon-info
n.a.

Бърза Ликвидност

към 31.12.2020 г.
icon-info
149%

Финансова Автономност

към 31.12.2020 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

АНТОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ - съвет на директорите

ИВЕТА НИКОЛОВА ПЛЯКИН - прокурист

ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ - съвет на директорите

ЙОАНИС КОЦИАНОС - съвет на директорите

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА - съвет на директорите

ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ - представител

Собственост:

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ 50% - акционер

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ 42% - акционер

МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 4% - акционер

АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1% - акционер

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1% - акционер

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ 0% - акционер

Финансови данни

Място по Приходи за 2020 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 732 392 744 0,2 % n.a.
В област София (столица) 423 115 358 0,4 % n.a.
В община Столична 423 115 358 0,4 % n.a.
По код на икономическа дейност (6512) 2 5 40 % n.a.

Място по Заплати за 2020 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България n.a.
В област София (столица) n.a.
В община Столична n.a.
По код на икономическа дейност (6512) n.a.

Изменения на основни показатели за 2020

показател изменение
общо приходи -4,1%
счетоводна печалба -43,7%
EBITDA -43,7%
общо активи -45,8%

Месечни нива на заплати за 2020 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 0
средна брутна месечна заплата 0
среден бюджет за месечна заплата 0
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ

година 2020 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 65 795 55 390 61 176 60 101 57 955 70 842 60 737
оперативни приходи 65 795 55 390 61 176 56 230 57 955 70 842 60 737
нетни приходи от продажби 0 0 0 0 0 0 0
счетоводна печалба/загуба 25 103 25 270 26 324 26 490 26 789 26 734 22 992
оперативна печалба/загуба 65 795 55 390 61 176 56 230 57 955 70 842 60 737
нетна печалба/загуба 22 649 22 795 23 405 23 714 23 922 24 015 20 695
EBITDA 25 103 25 270 26 324 26 490 26 789 26 734 22 992
сума на всички активи 101 075 95 273 95 273 92 225 86 251 92 191 81 387
дълготрайни активи 0 0 0 2 260 2 277 0 2 857
материални запаси 0 0 0 0 0 0 0
парични средства 0 0 0 0 0 0 0
вземания общо 0 0 0 0 0 0 0
задължения общо 42 065 35 733 35 733 37 557 31 347 37 176 29 758
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 56 010 59 540 59 540 54 668 54 904 55 015 51 629
средно годишен персонал 47 62 64 62 61 65 46

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 47,3 44 - 56 56 47 46 46 46 46 45 44 44 46 49 52
2013 61,5 56 - 69 65 62 69 60 59 66 61 57 64 56 56 63
2012 64,5 58 - 72 59 58 72 63 62 70 63 63 69 64 62 69
2011 62,3 56 - 71 56 57 70 57 58 68 62 64 66 59 59 71
2010 61,4 55 - 75 59 59 70 55 59 66 56 57 65 58 58 75
2009 64,9 59 - 81 62 62 69 62 61 68 61 62 71 59 61 81
2008 45,7 42 - 50 44 44 50 44 44 48 45 46 48 42 44 49
2007 45,8 43 - 50 44 46 43 50 44 44 48 45 49 43 43 50
2006 46,4 43 - 50 45 46 50 47 46 46 50 44 45 46 43 49
2005 46,4 43 - 51 43 47 44 48 46 46 48 44 46 48 46 51

Регистърни данни

Наименование:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ

| АД

Транслитерация:

ZAD "ENERGY"

ЕИК:

831040933

Адрес:

София (столица), София, ул. Сребърна 16

Основана:

13.05.1993

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 28.12.1999

КИД 2008:

6512 - Друго застраховане, без животозастраховане

Вписан капитал:

18 000 000 лв

Внесен капитал:

18 000 000 лв

Предмет на дейност:

извършване на дейност по общо застраховане, както и пряко свързаните с това дейности по всички класове застраховки по раздел II на Приложение №1 от Кодекса за застраховането, за които е издаден лиценз

История на промените

2022.09.08+

Промяна на управители:

АНТОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ

2021.07.30+

Промяна на адрес:

София, район Лозенец, ул. Сребърна 16

София, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков 59

2021.03.30+

Промяна на управители:

ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

Промяна на управители:

ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ УЗУНОВ

2021.03.19+

Промяна на управители:

ИВЕТА НИКОЛОВА ПЛЯКИН

2020.09.29+

Промяна на управители:

ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ

2020.09.25+

Промяна на управители:

ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

2020.06.02+

Промяна на управители:

ЙОАНИС КОЦИАНОС

ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ

2019.12.13+

Промяна на управители:

ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ

ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ

2019.01.09+

Промяна на управители:

МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

2018.11.14+

Промяна на адрес:

София, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков 59

София, район Оборище, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 33

2018.08.30+

Промяна на управители:

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ

НЕНО ПАВЛОВ НЕНОВ

АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ

2018.07.06+

Промяна на управители:

ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЯЛЪМОВ

2017.08.03+

Промяна на съдружници:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ 1,9% дял

2017.07.31+

Промяна на управители:

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЯЛЪМОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ

2017.07.28+

Промяна на съдружници:

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1,0% дял

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1,0% дял

2017.06.20+

Промяна на управители:

АТАНАС ДИМИТРОВ УЗУНОВ

МАКСИМ СТАНЕВ СИРАКОВ

2017.01.06+

Промяна на управители:

ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ

2016.08.01+

Промяна на предмет на дейност:

извършване на дейност по общо застраховане, както и пряко свързаните с това дейности по всички класове застраховки по раздел II на Приложение №1 от Кодекса за застраховането, за които е издаден лиценз

ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ, ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ: ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА", ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ", ЗАСТРАХОВКА НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ, ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ,ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ, ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ", ЗАСТРАХОВКА "ЩЕТИ И ИМУЩЕСТВО", ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ", СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВКА ПО "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ", СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ, ЗАСТРАХОВКА ПО "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ", СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА "ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ", ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТИ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ /ПРАВНА ЗАЩИТА/, ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ.

2016.03.09+

Промяна на управители:

МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

2016.01.15+

Промяна на наименованието:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГИЯ"

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО"ЕНЕРГИЯ"

2013.03.21+

Промяна на управители:

НЕНО ПАВЛОВ НЕНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

2010.12.10+

Промяна на управители:

АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ

СЛАВЧО НЕЙКОВ ИВАНОВ

2008.11.11+

Промяна на наименованието:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО"ЕНЕРГИЯ"

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ

Накратко за ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ АД (ZAD "ENERGY"), с ЕИК 831040933, е основана на 13.05.1993 г. и е свързана с 8 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 18 000 000 лева. Представлява се от АНТОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ - Съвет на директорите, ИВЕТА НИКОЛОВА ПЛЯКИН - Прокурист, ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ - Съвет на директорите, ЙОАНИС КОЦИАНОС - Съвет на директорите, АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА - Съвет на директорите, ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ - Представител. Съдружници в ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ са АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ с 50% от капитала, НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ с 42% от капитала, МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК с 3,7% от капитала, АЕЦ КОЗЛОДУЙ с 1,1% от капитала, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 с 1,0% от капитала, БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ с 0,3% от капитала.

Дружеството е на 732 място по приходи в България за 2020 г., на 423 място в област София (столица), на 423 място в Столична и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 6512 - Друго застраховане, без животозастраховане.

За 2020 г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ реализира -4,1% спад на приходите, -43,7% спад на печалбата, -43,7% спад на EBITDA, -45,8% спад на активите.

Съдружия

Асоциирани дружества - 2 (в които ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 12.5% БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
2 8.0% ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен

Дружества от група - 6 (дружества със същия мажоритарен собственик - АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 101.3% АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
2 100.0% АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ
3 99.0% ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ | АД | София | Действащ
4 87.4% ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
5 65.9% ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
6 50.0% ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ | АД | София | Действащ
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ | АД | София | Действащ - дружество майка

Понастоящем в съдружие със - 27

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 12.5% ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
2 12.5% ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
3 12.5% ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
4 12.5% ЗД БУЛ ИНС БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
5 12.5% ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
6 12.5% ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
7 12.5% ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЯДРЕН ПУЛ | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност
8 27.0% РАДОСЛАВ ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
9 7.4% ИФФ ГРУП ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
10 6.8% ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
11 6.8% БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
12 5.6% ЕС ДЖИ ЕЙ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
13 5.6% ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ХЕМУС ИНШУРЪНС ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
14 5.6% БЕК ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
15 4.8% ФК СКОНТО ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
16 4.0% ЕНЕРГОПРОЕКТ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
17 4.0% БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
18 4.0% МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
19 1.9% ВЕЛИКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
20 1.4% СОФИЙСКА ЗАЛОЖНА КЪЩА ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
21 1.3% АТАНАС ДИМИТРОВ СЪРТМАДЖИЕВ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
22 1.3% НИКИТА ГЕОРГИЕВ ШЕРВАШИДЗЕ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
23 1.3% ДЯНКО МАРИНОВ ДОБРЕВ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
24 0.8% ЕНЕРГОРЕМОНТ - БОБОВ ДОЛ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
25 0.8% ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
26 0.8% ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен
27 0.8% ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЗЕВС-ХОЛДИНГ | АД | гр. София | Замразен

Исторически Съдружия