Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 175201304, София , действащ

дата на основане: 04.01.2007

регистрация по ДДС: ДА - от 12.01.2007 г.

КИД 2008: 3512 - Пренос на електрическа енергия

състояние в регистъра към 29.01.2023 последна вписана промяна на 14.11.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

22

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+52,1% trend-up

graph-green
14%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
163%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
522%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЕВДЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ - надзорен съвет

ПЛАМЕН РАДОВ ГЕРДЖИКОВ - надзорен съвет

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ - надзорен съвет

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ТРИЧКОВ - надзорен съвет

АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ - представител

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ - управителен съвет

АНТОН ПЕНКОВ СЛАВОВ - управителен съвет

АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ - управителен съвет

КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПОВ - надзорен съвет

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ 100% - едноличен собственик на капитала

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 22 393 881 0,0 %
up15
В област София (столица) 13 116 667 0,0 %
up13
В община Столична 13 116 667 0,0 %
up13
По код на икономическа дейност (3512) 1 5 20 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 321 236 445 0,1 %
down-11
В област София (столица) 221 73 443 0,3 %
down-3
В община Столична 221 73 443 0,3 %
down-3
По код на икономическа дейност (3512) 1 3 33,3 %
even0

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +52,1%
счетоводна печалба +56,2%
EBITDA +24,6%
общо активи +12,1%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 0
средна брутна месечна заплата 0
среден бюджет за месечна заплата 22 436
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 527 574 406 943 537 773 557 707 491 485 448 041 453 179
оперативни приходи 526 935 406 813 537 407 546 323 483 349 439 387 439 828
нетни приходи от продажби 471 266 384 657 512 391 546 323 484 034 439 387 439 828
счетоводна печалба/загуба 17 934 -5 063 -38 457 116 226 85 741 -47 427 7 300
оперативна печалба/загуба 17 920 -4 693 -38 291 105 091 77 481 -55 672 -5 871
нетна печалба/загуба 19 633 -4 661 -38 117 104 595 77 155 -42 715 6 567
EBITDA 122 689 5 367 -28 539 126 200 96 001 -35 034 19 333
сума на всички активи 2 275 633 189 749 124 971 238 613 156 495 97 140 116 970
дълготрайни активи 2 048 055 32 654 38 231 34 890 40 256 44 886 47 299
материални запаси 11 140 8 613 12 476 12 285 12 794 15 859 16 267
парични средства 119 314 13 923 16 752 32 835 1 369 516 5 941
вземания общо 92 590 130 971 51 997 153 547 94 887 24 596 41 378
задължения общо 96 219 105 553 38 319 58 195 58 008 75 808 52 059
задължения към банки 0 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 1 922 490 63 960 71 700 180 418 98 487 21 332 64 911
средно годишен персонал 694 492 482 463 450 456 449

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 693,7 501 - 749 501 601 599 708 721 734 738 738 742 749 747 746
2013 491,7 485 - 500 489 487 485 487 489 490 497 491 500 494 494 497
2012 481,6 473 - 488 473 473 477 483 483 482 478 486 487 487 488 482
2011 463,3 452 - 475 452 454 459 460 463 463 465 475 472 464 464 469
2010 450,0 440 - 462 455 460 462 459 445 444 440 441 448 451 447 448
2009 456,5 451 - 463 455 454 453 451 451 457 454 455 463 462 462 461
2008 449,1 439 - 457 442 440 439 443 451 452 454 451 451 453 457 456
2007 419,5 387 - 437 387 403 406 408 408 423 426 430 437 437 436 433

Регистърни данни

Наименование:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

| ЕАД

Транслитерация:

ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR

ЕИК:

175201304

Адрес:

София (столица), София, бул.Цар Борис III 201

Основана:

04.01.2007

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 12.01.2007

КИД 2008:

3512 - Пренос на електрическа енергия

Вписан капитал:

336 574 380 лв

Внесен капитал:

336 574 380 лв

Предмет на дейност:

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННА ОСНОВА МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА ИЛИ ГРУПИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МРЕЖАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, СЪГЛАСУВАНОТО РАЗВИТИЕ И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА С ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

История на промените

2022.11.14+

Промяна на управители:

ПЛАМЕН РАДОВ ГЕРДЖИКОВ

ПЕТЪР СТАТЕВ ПЕТРОВ

Промяна на капитала:

336 574 380 лв.

299 175 791 лв.

2021.10.15+

Промяна на капитала:

299 175 791 лв.

131 576 547 лв.

2021.07.22+

Промяна на управители:

ЕВДЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПОВ

ПЕТЪР СТАТЕВ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ТРИЧКОВ

СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ

2018.02.14+

Промяна на управители:

АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ

АНТОН ПЕНКОВ СЛАВОВ

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ

САВА ДРАГАНОВ САВОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЖИВКОВ

МИЛКО СТОЯНОВ МИЛКОВ

ДИМИТЪР ГРУДЕВ ВЪЛЧАНОВ

2017.11.20+

Промяна на капитала:

131 576 547 лв.

128 320 547 лв.

2017.07.18+

Промяна на капитала:

128 320 547 лв.

90 356 823 лв.

2016.09.27+

Промяна на адрес:

София, район Витоша, бул. Цар Борис III 201

София, район Триадица, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 105

2016.07.07+

Промяна на капитала:

90 356 823 лв.

66 042 523 лв.

2014.12.12+

Промяна на управители:

ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ

МИЛКО СТОЯНОВ МИЛКОВ

ДИМИТЪР ГРУДЕВ ВЪЛЧАНОВ

ШИШМАН АНТОНОВ ЧАУШЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ

2014.05.27+

Промяна на управители:

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЖИВКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ

2014.02.04+

Промяна на предмет на дейност:

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННА ОСНОВА МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА ИЛИ ГРУПИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МРЕЖАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, СЪГЛАСУВАНОТО РАЗВИТИЕ И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА С ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И НАДЕЖДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

2013.12.18+

Промяна на управители:

ШИШМАН АНТОНОВ ЧАУШЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕНОВ КОЛЕВ

2013.09.25+

Промяна на управители:

САВА ДРАГАНОВ САВОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ

2013.09.12+

Промяна на управители:

СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ

ВАЛЕНТИН ГЕНОВ КОЛЕВ

ИВО ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ

КАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

2013.07.05+

Промяна на съдружници:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 100% дял

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД 100% дял

Промяна на управители:

ИВО ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ

КАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ

МИТЮ ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ИНКОВ

2012.10.15+

Промяна на капитала:

66 042 523 лв.

65 989 923 лв.

2012.04.21+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ИНКОВ

ДИАНА БОРИСЛАВОВА ЯНЕВА-РАШКОВА

2011.08.11+

Промяна на капитала:

65 989 923 лв.

60 329 362 лв.

2010.11.02+

Промяна на адрес:

София, район Триадица, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 105

София, район Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 51

2010.02.16+

Промяна на управители:

ДИАНА БОРИСЛАВОВА ЯНЕВА-РАШКОВА

ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ

ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

2009.08.27+

Промяна на капитала:

60 329 362 лв.

57 847 195 лв.

Накратко за ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR), с ЕИК 175201304, е основана на 04.01.2007 г. и е свързана с 14 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 336 574 380 лева. Представлява се от ЕВДЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ - Надзорен съвет, ПЛАМЕН РАДОВ ГЕРДЖИКОВ - Надзорен съвет, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ - Надзорен съвет, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ТРИЧКОВ - Надзорен съвет, АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ - Представител, ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ - Управителен съвет, АНТОН ПЕНКОВ СЛАВОВ - Управителен съвет, АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ - Управителен съвет, КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПОВ - Надзорен съвет. Съдружници в ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР са БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ с 100% от капитала.

Дружеството е на 22 място по приходи в България за 2021 г., на 13 място в област София (столица), на 13 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 3512 - Пренос на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР за 2021 г. е в размер на лв, което му отрежда 321 място по приходи в България за 2021 г., на 221 място в област София (столица), на 221 място в община Столична и 1 по КИД - 3512.

За 2021 г. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР реализира 52,1% ръст на приходите, 56,2% ръст на печалбата, 24,6% ръст на EBITDA, 12,1% ръст на активите.

Съдружия

Дъщерни дружества - 3 (в които ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР има над 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% ЕСО ПРОЕКТ | ЕООД | София | Действащ
3 50.0% БУЛГАРТЕЛ | АД | София | Действащ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР - дружество майка

Асоциирани дружества - 1 (в които ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 50.0% БУЛГАРТЕЛ | АД | София | Действащ

Дружества от група - 10 (дружества със същия мажоритарен собственик - БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ЕАД | Ковачево | Действащ
2 100.0% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | ЕАД | София | Действащ
3 100.0% БУЛГАРТРАНСГАЗ | ЕАД | София | Действащ
4 100.0% БУЛГАРГАЗ | ЕАД | София | Действащ
5 100.0% НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ
6 100.0% АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
7 100.0% МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ЕАД | Раднево | Действащ
8 50.0% ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
9 50.0% АЙ СИ ДЖИ БИ | АД | София | Действащ
10 100.0% ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕАД | София | Прекратяване на търговската дейност
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ - дружество майка

Понастоящем в съдружие със - 1

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 50.0% БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД БУЛГАРТЕЛ | АД | София | Действащ

Исторически Съдружия