Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕАД

статус: прекратяване на търговската дейност

ЕИК, град, статус: 201043818, София , прекратяване на търговската дейност

дата на основане: 09.02.2010

регистрация по ДДС: НЕ

КИД 2008: 6399 - Други информационни услуги, некласифицирани другаде

състояние в регистъра към 29.01.2023 последна вписана промяна на 20.02.2018 последни финансови данни за 2015

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

0%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2015 г.
icon-info
n.a.

Бърза Ликвидност

към 31.12.2015 г.
icon-info
n.a.

Финансова Автономност

към 31.12.2015 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

МАРИЕТА КРУМОВА ВЕЛИКОВА - съвет на директорите

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ - съвет на директорите

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - съвет на директорите

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - ликвидатор

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - представител

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ 100% - едноличен собственик на капитала

Финансови данни

Място по Приходи

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България n.a.
В област София (столица) n.a.
В община Столична n.a.
По код на икономическа дейност (6399) n.a.

Място по Заплати

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България n.a.
В област София (столица) n.a.
В община Столична n.a.
По код на икономическа дейност (6399) n.a.

Изменения на основни показатели за 2015

показател изменение
общо приходи -100,0%
счетоводна печалба -101,4%
EBITDA -100,2%
общо активи -13,0%

Месечни нива на заплати за 2015 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 0
средна брутна месечна заплата 0
среден бюджет за месечна заплата 0
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

година 2015 2014 2013
общо приходи 967 962
оперативни приходи 967 962
нетни приходи от продажби 967 962
счетоводна печалба/загуба 515 -485
оперативна печалба/загуба 525 -483
нетна печалба/загуба 464 -437
EBITDA 521 -483
сума на всички активи 69 1 290
дълготрайни активи 5 5
материални запаси 0 0
парични средства 53 143
вземания общо 7 1 083
задължения общо 0 1 288
задължения към банки 0 0
собствен капитал 69 -414
средно годишен персонал 118 116

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2017 -
2014 29,6 118 - 119 118 118 119
2013 28,9 109 - 120 109 118 120

Регистърни данни

Наименование:

ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

| ЕАД

Транслитерация:

GAUGING AND INFORMATION TECHNOLOGIES ENERGY OPERATOR

ЕИК:

201043818

Адрес:

София (столица), София, Веслец 16

Основана:

09.02.2010

Статус:

Прекратяване на търговската дейност

ДДС регистрация:

НЕ

КИД 2008:

6399 - Други информационни услуги, некласифицирани другаде

Вписан капитал:

50 000 лв

Внесен капитал:

50 000 лв

Предмет на дейност:

Търговско и техническо измерване на количеството и качеството на електрическата енергия, в едно с прилежащите дейности по осигуряване на комуникационни решения за измерване; обработване и валидиране на данните; осигуряване на товарови графици, показания и др. данни по клиенти (партиди); монтаж, демонтаж и техническо обслужване на средства за измерване и свързано с дейността друго техническо оборудване; проектиране, изграждане, поддръжка и доставка на цялостни IT решения за нуждите на всички поделения и предприятия в структурата на БЕХ ЕАД и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

История на промените

2015.08.07+

Промяна на управители:

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ИОАКИМ МЕТОДИЕВ ТАНЕВ

ЕМИЛ СТАМЕНОВ ВЕЛИНОВ

2013.12.17+

Промяна на управители:

ЕМИЛ СТАМЕНОВ ВЕЛИНОВ

ЛИЛИ КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА

2013.09.19+

Промяна на наименованието:

ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЮЖНА ВРЪЗКА

Промяна на управители:

ИОАКИМ МЕТОДИЕВ ТАНЕВ

ЛИЛИ КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА

МАРИЕТА КРУМОВА ВЕЛИКОВА

ЛЮБОМИР ЗОРКОВ ПЕТКОВ

МИХАЕЛА ГОЧЕВА МИХАЙЛОВА

ЕМИЛИЯН ПЕТРОВ ДИМОВ

Промяна на предмет на дейност:

Търговско и техническо измерване на количеството и качеството на електрическата енергия, в едно с прилежащите дейности по осигуряване на комуникационни решения за измерване; обработване и валидиране на данните; осигуряване на товарови графици, показания и др. данни по клиенти (партиди); монтаж, демонтаж и техническо обслужване на средства за измерване и свързано с дейността друго техническо оборудване; проектиране, изграждане, поддръжка и доставка на цялостни IT решения за нуждите на всички поделения и предприятия в структурата на БЕХ ЕАД и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОПЕРИРАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗШИРЕНИЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ГАЗОВИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ГАЗОВИ СИСТЕМИ И НА НЕОБХОДИМИТЕ КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ, ИЗМЕРВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКО ДРУГО СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕНОСНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МЕЖДУСИСТЕМИ ВРЪЗКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО МЕЖДУСИСТЕМНИ ГАЗОВИ ВРЪЗКИ, СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗОВИ МЕЖДУСИСТЕМНИ ВРЪЗКИ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ДОГОВОРИ С ТРЕТИ СТРАНИ С ОГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

Промяна на адрес:

София, район Оборище, Веслец 16

София, район Люлин, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров 66

2013.08.26+

Промяна на управители:

МИХАЕЛА ГОЧЕВА МИХАЙЛОВА

2010.07.09+

Промяна на управители:

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА

Накратко за ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕАД (GAUGING AND INFORMATION TECHNOLOGIES ENERGY OPERATOR), с ЕИК 201043818, е основана на 09.02.2010 г. и е свързана с 10 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Прекратяване на търговската дейност" и с капитал от 50 000 лева. Представлява се от МАРИЕТА КРУМОВА ВЕЛИКОВА - Съвет на директорите, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ - Съвет на директорите, ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Съвет на директорите, ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Ликвидатор, ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Представител. Съдружници в ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ са БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ с 100% от капитала.

За 2015 г. ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ реализира -101,4% спад на печалбата, -100,2% спад на EBITDA, -13,0% спад на активите.

Съдружия

Дружества от група - 10 (дружества със същия мажоритарен собственик - БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ
2 100.0% АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
3 100.0% МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ЕАД | Раднево | Действащ
4 100.0% ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ЕАД | Ковачево | Действащ
5 100.0% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | ЕАД | София | Действащ
6 100.0% БУЛГАРТРАНСГАЗ | ЕАД | София | Действащ
7 100.0% БУЛГАРГАЗ | ЕАД | София | Действащ
8 50.0% АЙ СИ ДЖИ БИ | АД | София | Действащ
9 50.0% ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
10 100.0% ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕАД | София | Прекратяване на търговската дейност
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ - дружество майка

Исторически Съдружия