Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

АЙ СИ ДЖИ БИ АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 201383265, София , действащ

дата на основане: 05.01.2011

регистрация по ДДС: ДА - от 14.06.2011 г.

КИД 2008: 4221 - Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи

състояние в регистъра към 29.01.2023 последна вписана промяна на 15.08.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

3 069 лв. trend-down

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

n.a.

graph-green
53%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
161%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
46%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА - представител

ТАНКО ИЛИЕВ СТАНИЛОВ - управителен съвет

ДЖУЗЕПЕ МАКРИ - управителен съвет

ГЕОРГИОС САТЛАС - управителен съвет

ГЕОРГИОС САТЛАС - представител

ФАБИО САНТАМБРОДЖИО - надзорен съвет

ГЕОРГИОС ПОЛИХРОНИУ - надзорен съвет

ПАНАЙОТИС РИЗОС - надзорен съвет

МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ - надзорен съвет

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЯНКОВ - надзорен съвет

ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ПЕТРОВ - надзорен съвет

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА - управителен съвет

Собственост:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД ИГИ ПОСЕЙДОН СА 50% - акционер

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ 50% - акционер

Действителни собственици:

НИКОЛА МОНТИ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ - Действителен собственик, физическо лице

ЖАКЛЕН ЙОСИФ КОЕН - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

КОНСТАНТИНОС КСИФАРИС - ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ - ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД (СЪКР. ИГИ ПОСЕЙДОН СА) РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЕДИСЪН - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България n.a.
В област София (столица) n.a.
В община Столична n.a.
По код на икономическа дейност (4221) n.a.

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 5 153 236 445 2,2 %
down-2 254
В област София (столица) 4 003 73 443 5,5 %
down-1 757
В община Столична 4 003 73 443 5,5 %
down-1 757
По код на икономическа дейност (4221) 13 134 9,7 %
even0

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи -100,0%
счетоводна печалба +157,7%
EBITDA +172,3%
общо активи +95,9%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 3 069
средна брутна месечна заплата 3 824
среден бюджет за месечна заплата 4 392
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за АЙ СИ ДЖИ БИ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
общо приходи 58 176 167 24
оперативни приходи 0 96 3 0
нетни приходи от продажби 0 96 0 0
счетоводна печалба/загуба -180 -206 -227 -299
оперативна печалба/загуба -237 -285 -391 -322
нетна печалба/загуба -180 -206 -227 -299
EBITDA -180 -205 -224 -298
сума на всички активи 11 819 12 107 8 308 7 647
дълготрайни активи 6 149 4 823 1 817 4
материални запаси 0 0 0 0
парични средства 5 505 7 113 6 332 6 984
вземания общо 165 171 159 659
задължения общо 214 322 228 123
задължения към банки 0 0 0 0
собствен капитал 11 605 11 785 8 080 7 524
средно годишен персонал 6 6 5 2

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 6,1 6 - 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2013 6,2 5 - 9 5 5 6 6 6 6 6 9 6 6 6 7
2012 4,9 4 - 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2011 1,8 1 - 3 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2

Регистърни данни

Наименование:

АЙ СИ ДЖИ БИ

| АД

Транслитерация:

"ICGB" AD

ЕИК:

201383265

Адрес:

София (столица), София, ул. „Георг Вашингтон“ 23

Основана:

05.01.2011

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 14.06.2011

КИД 2008:

4221 - Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи

Вписан капитал:

115 980 740 лв

Внесен капитал:

115 980 740 лв

Предмет на дейност:

(А) експлоатация, финансиране, поддръжка и потенциално разширяване на ИГБ Газопровода (включително всяко проектиране, изграждане и финансиране на такова разширяване); (В) упражняване правото на собственост върху ИГБ Газопровода; (C) разработване и изпълнение на програми и дейности, свързани с преноса на природен газ и, при условие че е взето решение от Общото събрание на Акционерите (действащо по своя пълна преценка), водород в съответствие с приложимите закони; (D) администриране на сделките с природен газ и организиране на балансирането на търговията по ИГБ Газопровода в съответствие с приложимите закони; (E) управление на преносния капацитет на ИГБ Газопровода и сключване на договори за пренос по отношение на ИГБ Газопровода; (F) сключване на споразумения за междусистемно свързване на ИГБ Газопровода със съседни съоръжения; и (G) участие в други дейности, съпътстващи тези, посочени в горните подточки от (А) до (F)

История на промените

2022.08.15+

Промяна на съдружници:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД ИГИ ПОСЕЙДОН СА 50% дял

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 50% дял

Промяна на управители:

ТАНКО ИЛИЕВ СТАНИЛОВ

ДЖУЗЕПЕ МАКРИ

ГЕОРГИОС САТЛАС

ФАБИО САНТАМБРОДЖИО

ГЕОРГИОС ПОЛИХРОНИУ

ПАНАЙОТИС РИЗОС

ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ПЕТРОВ

КОНСТАНТИНОС КАРАГЯНАКОС

ЙОАНИС ЗИСИМОС

ИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

КОНСТАНТИНОС КСИФАРАС

ФАБРИЦИО МАТАНА

Промяна на предмет на дейност:

(А) експлоатация, финансиране, поддръжка и потенциално разширяване на ИГБ Газопровода (включително всяко проектиране, изграждане и финансиране на такова разширяване); (В) упражняване правото на собственост върху ИГБ Газопровода; (C) разработване и изпълнение на програми и дейности, свързани с преноса на природен газ и, при условие че е взето решение от Общото събрание на Акционерите (действащо по своя пълна преценка), водород в съответствие с приложимите закони; (D) администриране на сделките с природен газ и организиране на балансирането на търговията по ИГБ Газопровода в съответствие с приложимите закони; (E) управление на преносния капацитет на ИГБ Газопровода и сключване на договори за пренос по отношение на ИГБ Газопровода; (F) сключване на споразумения за междусистемно свързване на ИГБ Газопровода със съседни съоръжения; и (G) участие в други дейности, съпътстващи тези, посочени в горните подточки от (А) до (F)

а)развитие, проектиране, финансиране, управление, изграждане, експлоатация, поддръжка и потенциално разширяване на ИГБ Газопровода; в)упражняване правото на собственост върху ИГБ Газопровода; с)управление на преносния капацитет на ИГБ Газопровода и сключване на договори за пренос по отношение на ИГБ Газопровода; d)участие в договорки за свързването на ИГБ Газопровода със съседните съоръжения; е) и други дейности, в допълнение на тези, посочени в горните подточки

2022.05.04+

Промяна на адрес:

София, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ 23

София, район Оборище, ул. "Веслец" 13, ет. 2

2022.03.25+

Промяна на управители:

ФАБРИЦИО МАТАНА

ПИЕР ВЕРЖЕРИО

Промяна на управители:

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЯНКОВ

МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ

ГЕРГАНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

2022.01.25+

Промяна на съдружници:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 50% дял

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 50% дял

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 14,2% дял

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 14,2% дял

2019.12.31+

Промяна на съдружници:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 14,2% дял

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 14,2% дял

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 50% дял

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 50% дял

2019.11.08+

Промяна на управители:

КОНСТАНТИНОС КСИФАРАС

ДИМИТРИОС ЕВАНГЕЛОС ДЖОРДЖИС

2019.10.31+

Промяна на съдружници:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 50% дял

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОДЕЙДОН АД 50% дял

Промяна на капитала:

115 980 740 лв.

33 053 560 лв.

2019.01.30+

Промяна на управители:

ИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

2018.09.01+

Промяна на управители:

ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

2018.05.02+

Промяна на управители:

ДИМИТРИОС ЕВАНГЕЛОС ДЖОРДЖИС

МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

ПИЕР ВЕРЖЕРИО

ЕЛИО РОДЖЕРИ

ТЕОДОРОС КИТСАКОС

ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ ПЕНЕВСКИ

2016.11.23+

Промяна на управители:

ГЕРГАНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ

2016.09.20+

Промяна на управители:

ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

Промяна на адрес:

София, район Оборище, ул. "Веслец" 13, ет. 2

София, район Оборище, ул. "Веслец" 16

2016.07.18+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ ПЕНЕВСКИ

МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ

2016.07.15+

Промяна на управители:

ТЕОДОРОС КИТСАКОС

СПИРОС ПАЛЕОЯНИС

2016.03.18+

Промяна на управители:

ЙОАНИС ЗИСИМОС

ЙОАНИС ЗОСИМОС

2015.06.24+

Промяна на съдружници:

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОДЕЙДОН АД 50% дял

ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД 50% дял

Промяна на капитала:

33 053 560 лв.

12 517 320 лв.

2015.01.28+

Промяна на управители:

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

ВАНЬО СЛАВЕЙКОВ ХРИСТОВ

2014.02.06+

Промяна на управители:

МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ

2013.12.06+

Промяна на управители:

АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ

БОЯН ИВАНОВ БОЕВ

2013.08.12+

Промяна на управители:

ИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ

БОЯН ИВАНОВ БОЕВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ

ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ

КИРИЛ АТАНАСОВ МАРКОВСКИ

2013.07.24+

Промяна на капитала:

12 517 320 лв.

8 605 660 лв.

2013.03.28+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ

ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ХАРИТОНОВА

2012.11.30+

Промяна на адрес:

София, район Оборище, ул. "Веслец" 16

София, район Люлин, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров” 66, бл. пощенска кутия № 3

2012.08.01+

Промяна на управители:

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ

ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ХАРИТОНОВА

ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА ТИШЕВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

2012.03.06+

Промяна на управители:

ВАНЬО СЛАВЕЙКОВ ХРИСТОВ

КОНСТАНТИНОС КАРАГЯНАКОС

КИРИЛ АТАНАСОВ МАРКОВСКИ

ИЛЧО КОЕВ БОЕВ

АНТОНИОС НАЦИКАС

ИВАН КИРИЛОВ ДРЕНОВИЧКИ

Промяна на капитала:

8 605 660 лв.

7 823 320 лв.

2011.08.15+

Промяна на капитала:

7 823 320 лв.

3 911 660 лв.

Накратко за АЙ СИ ДЖИ БИ

АЙ СИ ДЖИ БИ АД ("ICGB" AD), с ЕИК 201383265, е основана на 05.01.2011 г. и е свързана с 1 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 115 980 740 лева. Представлява се от ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА - Представител, ТАНКО ИЛИЕВ СТАНИЛОВ - Управителен съвет, ДЖУЗЕПЕ МАКРИ - Управителен съвет, ГЕОРГИОС САТЛАС - Управителен съвет, ГЕОРГИОС САТЛАС - Представител, ФАБИО САНТАМБРОДЖИО - Надзорен съвет, ГЕОРГИОС ПОЛИХРОНИУ - Надзорен съвет, ПАНАЙОТИС РИЗОС - Надзорен съвет, МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ - Надзорен съвет, АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЯНКОВ - Надзорен съвет, ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ПЕТРОВ - Надзорен съвет, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА - Управителен съвет. Съдружници в АЙ СИ ДЖИ БИ са ПОДВОДЕН ГАЗОПРОВОД ГЪРЦИЯ-ИТАЛИЯ ПОСЕЙДОН АД ИГИ ПОСЕЙДОН СА с 50% от капитала, БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ с 50% от капитала.

Средномесечната нетна работна заплата в АЙ СИ ДЖИ БИ за 2021 г. е в размер на 3069 лв, което му отрежда 5 153 място по приходи в България за 2021 г., на 4003 място в област София (столица), на 4003 място в община Столична и 13 по КИД - 4221.

За 2021 г. АЙ СИ ДЖИ БИ реализира 157,7% ръст на печалбата, 172,3% ръст на EBITDA, 95,9% ръст на активите.

Исторически Съдружия