Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 123531939, Ковачево , действащ

дата на основане: 30.06.2000

регистрация по ДДС: ДА - от 05.07.2000 г.

КИД 2008: 3511 - Производство на електрическа енергия

състояние в регистъра към 18.11.2022 последна вписана промяна на 06.10.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

2 604 лв. trend-down

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

13

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+180,2% trend-up

graph-green
80%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
57%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
24%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ - представител

РУСЛАН ТАНЕВ ГЕРМАНОВ - съвет на директорите

БОНЧО ИВАНОВ БОНЕВ - съвет на директорите

МИЛАН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ - съвет на директорите

БОЯН ИВАНОВ БОЕВ - съвет на директорите

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ - съвет на директорите

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ 100% - едноличен собственик на капитала

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 13 393 881 0,0 %
up45
В област Стара Загора 1 14 754 0,0 %
up3
В община Раднево 1 560 0,2 %
up1
По код на икономическа дейност (3511) 2 2 316 0,1 %
up2

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 6 270 236 445 2,7 %
down-1 279
В област Стара Загора 73 8 847 0,8 %
down-20
В община Раднево 3 308 1,0 %
up1
По код на икономическа дейност (3511) 69 730 9,5 %
down-11

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +180,2%
счетоводна печалба -64,8%
EBITDA -113,6%
общо активи +18,1%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 2 604
средна брутна месечна заплата 3 307
среден бюджет за месечна заплата 3 875
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 637 951 682 565 718 320 667 335 579 880 604 806 605 879
оперативни приходи 624 548 596 217 681 542 659 720 516 425 579 508 516 544
нетни приходи от продажби 578 393 584 068 671 054 659 522 517 060 577 682 514 953
счетоводна печалба/загуба -38 671 6 508 51 358 15 329 15 263 83 233 29 545
оперативна печалба/загуба 0 0 58 851 21 546 19 792 100 589 26 753
нетна печалба/загуба -35 021 5 302 45 506 15 164 13 823 74 554 24 908
EBITDA 50 225 146 551 181 495 112 944 96 601 137 481 99 516
сума на всички активи 1 660 340 1 568 409 1 628 233 1 385 552 1 270 662 1 239 461 912 064
дълготрайни активи 1 514 240 1 420 588 1 514 778 1 246 836 1 154 258 1 026 036 713 829
материални запаси 71 940 63 364 57 799 64 833 68 509 62 208 52 206
парични средства 314 1 255 6 088 16 094 900 1 503 17 461
вземания общо 54 848 67 117 32 869 53 118 43 386 114 818 70 561
задължения общо 568 476 534 339 565 166 756 810 647 923 597 237 524 619
задължения към банки 187 312 176 712 304 938 365 869 394 149 346 962 362 249
собствен капитал 871 627 878 760 916 415 628 742 622 739 644 224 387 445
средно годишен персонал 2 466 2 484 2 509 2 451 2 546 2 530 2 206

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 2,466,2 2443 - 2497 2497 2454 2447 2443 2477 2485 2483 2455 2463 2462 2462 2466
2013 2,483,5 2473 - 2509 2509 2479 2477 2474 2473 2479 2478 2478 2483 2486 2494 2492
2012 2,508,9 2411 - 2647 2447 2414 2414 2411 2411 2558 2640 2647 2593 2533 2517 2522
2011 2,451,3 2439 - 2505 2505 2449 2446 2449 2451 2453 2448 2445 2445 2440 2445 2439
2010 2,545,6 2505 - 2576 2576 2566 2572 2571 2559 2553 2541 2533 2528 2526 2517 2505
2009 2,530,1 2474 - 2581 2474 2493 2507 2521 2519 2532 2533 2532 2546 2563 2560 2581
2008 2,205,8 1559 - 2476 1559 1579 1629 2264 2360 2406 2429 2433 2422 2456 2456 2476
2007 1,561,1 1554 - 1569 1554 1556 1563 1569 1565 1568 1560 1557 1555 1562 1564 1560
2006 1,536,2 1518 - 1562 1530 1518 1522 1529 1528 1522 1529 1533 1547 1562 1560 1554
2005 1,531,3 1521 - 1541 1528 1535 1539 1541 1536 1531 1524 1521 1536 1525 1525 1535

Регистърни данни

Наименование:

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ЕАД

Транслитерация:

TETS MARITSA IZTOK 2 EAD

ЕИК:

123531939

Адрес:

Стара Загора, Ковачево,

Основана:

30.06.2000

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 05.07.2000

КИД 2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Вписан капитал:

687 631 610 лв

Внесен капитал:

687 631 610 лв

Предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНИОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКАТА, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОПРОИЗВОДСТВОТО, ИНВЕСТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МЕРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, НОУ ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ИЛИ ЛИЦЕНЗА.

Накратко за ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (TETS MARITSA IZTOK 2 EAD), с ЕИК 123531939, е основана на 30.06.2000 г. и е свързана с 11 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 687 631 610 лева. Представлява се от ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ - Представител, РУСЛАН ТАНЕВ ГЕРМАНОВ - Съвет на директорите, БОНЧО ИВАНОВ БОНЕВ - Съвет на директорите, МИЛАН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ - Съвет на директорите, БОЯН ИВАНОВ БОЕВ - Съвет на директорите, ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ - Съвет на директорите. Съдружници в ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 са БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ с 100% от капитала.

Дружеството е на 13 място по приходи в България за 2021 г., на 1 място в област Стара Загора, на 1 място в Раднево и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 3511 - Производство на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 за 2021 г. е в размер на 2604 лв, което му отрежда 6 270 място по приходи в България за 2021 г., на 73 място в област Стара Загора, на 3 място в община Раднево и 69 по КИД - 3511.

За 2021 г. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 реализира 180,2% ръст на приходите, -64,8% спад на печалбата, -113,6% спад на EBITDA, 18,1% ръст на активите.

Съдружия

Асоциирани дружества - 1 (в които ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 1.0% ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ | АД | София | Действащ

Дружества от група - 10 (дружества със същия мажоритарен собственик - БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% БУЛГАРГАЗ | ЕАД | София | Действащ
2 100.0% НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ
3 100.0% АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ
4 100.0% МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ЕАД | Раднево | Действащ
5 100.0% ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ЕАД | Ковачево | Действащ
6 100.0% ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | ЕАД | София | Действащ
7 100.0% БУЛГАРТРАНСГАЗ | ЕАД | София | Действащ
8 50.0% АЙ СИ ДЖИ БИ | АД | София | Действащ
9 50.0% ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ
10 100.0% ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ЕАД | София | Прекратяване на търговската дейност
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ - дружество майка

Понастоящем в съдружие със - 5

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.